Nơi mọi kỉ niệm được lưu giữ
Nhà sách luôn bên cạnh các em

Chúc các em luôn thành công!

TOÁN HỌC

TIẾNG ANH

VẬT LÍ

HÓA HỌC

SINH HỌC

HỌC SINH SỬ DỤNG CÔNG PHÁ TOÁN

Xem các cuốn sách Toán >>

TRỊNH NHƯ QUỲNH

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 26,55 điểm

Câu chuyện của Quỳnh >>

NGUYỄN MINH HIỀN TRANG

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 25.9 điểm

Câu chuyện của Trang >>

ĐẶNG THỊ HẠNH

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,8 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24,3 điểm

Câu chuyện của Hạnh >>

PHAN SỸ PHƯỚC TRUNG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24,5 điểm.

Câu chuyện của Trung >>

LƯU NGỌC THÙY AN

Học sách Công phá Toán, Công Phá Anh bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 27,65 điểm

Câu chuyện của An >>

DƯƠNG VĂN KHANG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 26,5 điểm

Câu chuyện của Khang >>

NGUYỄN HỒNG BẢO

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 25,6 điểm

Câu chuyện của Bảo >>

LÊ THANH SANG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 25,75 điểm

Câu chuyện của Sang >>

LÊ QUANG CHIẾN

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 23,8 điểm

Câu chuyện của Chiến >>

BÙI VÕ SONG THƯƠNG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 26.75 điểm

Câu chuyện của Thương >>

TRẦN LÊ ANH QUANG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 8.00 điểm

Câu chuyện của Quang >>

NGUYỄN VĂN TRIỀU

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 8 điểm

Câu chuyện của Triều >>

VŨ THANH HẰNG

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 9.00 điểm

Câu chuyện của Hằng >>

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 8.60 điểm

Câu chuyện của Thương >>

Câu chuyện của Thu >>

TRỊNH THỊ HOÀI THU

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D0: 26.4 điểm

VÕ THỊ HUỲNH NHƯ

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,8 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 8.80 điểm

Câu chuyện của Như >>

PHÙNG ĐỨC ANH TUẤN

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 25.75 điểm

Câu chuyện của Tuấn >>

NGUYỄN ÁI VI

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 8.60 điểm

Câu chuyện của Vi >>

NAM NGUYỄN

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 27.40 điểm

Câu chuyện của Nam >>

NGÔ THỊ HƯƠNG MƠ

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.1 điểm

Câu chuyện của Mơ>>

VŨ DUY NGUYÊN

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 24.65 điểm

Câu chuyện của Nguyên >>

PHẠM TRẦN KHÁNH LINH

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8.6 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 8.60 điểm

Câu chuyện của Linh >>

PHẠM BÍCH GIANG

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.45 điểm

Câu chuyện của Giang>>

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 26.4 điểm

Câu chuyện của Đạt >>

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 24.1 điểm

Câu chuyện của Trâm >>

TRẦN THỊ MINH OANH

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 8.00 điểm

Câu chuyện của Oanh >>

TRẦN XUÂN HÒA

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24.45 điểm

Câu chuyện của Hòa>>

NGUYỄN TRỌNG KHIÊM

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 7.4 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.15 điểm

Câu chuyện của Khiêm >>

ĐẶNG THỊ HẠNH

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,8 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24.3 điểm

Câu chuyện của Hạnh>>

LÊ HỮU TRUNG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 24.5 điểm

Câu chuyện của Trung >>

LÊ PHƯƠNG NAM

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9.6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 27.55 điểm

Câu chuyện của Nam >>

ĐÀO THỊ HOA

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 25.25 điểm

Câu chuyện của Hoa >>

TRẦN THỊ VUI

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.46 điểm

Câu chuyện của Vui>>

ĐẶNG HỮU TRUNG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 27.75 điểm

Câu chuyện của Trung >>

TRẦN TẤN LỘC

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 26.35 điểm

Câu chuyện của Lộc>>

ĐINH THỊ VÂN ANH

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,8 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 26.5 điểm

Câu chuyện của Vi >>

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 26.1 điểm

Câu chuyện của Trang >>

TRẦN MẠNH CƯỜNG

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.2 điểm

Câu chuyện của Cường>>

VĂN PHƯƠNG TRANG

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.00 điểm

Câu chuyện của Trang >>

NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8.4 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn Toán: 8.4 điểm

Câu chuyện của Ngọc >>

HỒ SỸ YÊN

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 25.95 điểm

Câu chuyện của Yên >>

NGUYỄN THỊ THU NA

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 25.6 điểm

Câu chuyện của Na>>

ĐỖ HUỲNH TRÀ MY

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,2 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn toán: 8.20 điểm

Câu chuyện của My>>

NGUYỄN GIA ĐỨC

Câu chuyện của Đức>>

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,4 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.65 điểm

NGUYỄN NGỌC MAI TRÂN

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.4 điểm

Câu chuyện của Trân>>

VŨ NGUYỄN BẢO PHÚC

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 27.75 điểm

Câu chuyện của Phúc>>

NGUYỄN THỊ HUỆ

Câu chuyện của Huệ >>

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24.2 điểm

NGUYỄN KHẮC SAO MAI

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 25.3 điểm

Câu chuyện của Mai>>

DOÃN HOÀNG PHƯƠNG MAI

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 26.00 điểm

Câu chuyện của Mai >>

CAO MẪN NHI

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8.4 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.5 điểm

Câu chuyện của Nhi >>

HOÀNG LÊ ANH MINH

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.8 điểm

Câu chuyện của Minh>>

NGUYỄN HẢI YẾN

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 9.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.2 điểm

Câu chuyện của Yến>>

ĐINH TRUNG HIẾU

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 25.25 điểm

Câu chuyện của Hiếu>>

NGÔ QUANG VINH

Học sách Công phá Toán bứt phá điểm số 8,6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D7: 27.6 điểm

Câu chuyện của Vinh>>

LÊ NGỌC DIỆP

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,4 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.55 điểm

Câu chuyện của Diệp >>

HỌC SINH SỬ DỤNG CÔNG PHÁ ANH

Xem các cuốn sách Anh >>

HUỲNH DIỄM THIÊN NGA

Học sách Công phá Anh bứt phá điểm số 9.4 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.9 điểm

Câu chuyện của Nga >>

TRỊNH THỊ HOÀI THU

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9.8 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 26.4 điểm

Câu chuyện của Thu >>

NAM NGUYỄN

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9.4 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 27.4 điểm

Câu chuyện của Nam >>

ĐÀO THỊ HẢO

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 8,8 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn anh: 8,8 điểm

Câu chuyện của  Hảo >>

BÙI VÕ SONG THƯƠNG

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 26.75 điểm

Câu chuyện của Thương >>

Học sách Công phá Anh bứt phá điểm số 9.4 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24,00 điểm

Câu chuyện của Phương >>

NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI

Học sách Công phá Anh bứt phá điểm số 10+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 26.8 điểm

Câu chuyện của Nhi>>

PHAN UYÊN PHƯƠNG

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 25 điểm

Câu chuyện của  Phương>>

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Học sách Công phá Anh bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.2 điểm

Câu chuyện của Linh >>

PHẠM THỊ PHƯƠNG

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm thi môn anh: 8.6 điểm

Câu chuyện của Phương>>

LƯU NGỌC THÚY AN

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 27.65 điểm

Câu chuyện của An >>

HUỲNH LÊ XUÂN ÁI

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 8.8 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn anh: 8.8 điểm

Câu chuyện của Ái >>

NGUYỄN THU HƯƠNG

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 24.85 điểm

Câu chuyện của Hương >>

TRẦN DIỆU LINH

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 25.5 điểm

Câu chuyện của  Linh>>

PHẠM N. KHÁNH THƯƠNG

Học sách Công phá Anh bứt phá điểm số 9.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 26.1 điểm

Câu chuyện của Thương >>

VÕ NHẬT HOÀNG

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 25.65 điểm

Câu chuyện của Hoàng >>

LƯƠNG THỊ XUÂN

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 27.05 điểm

Câu chuyện của Xuân >>

ĐỖ QUANG HUY

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24.50 điểm

Câu chuyện của Huy>>

NGUYỄN VŨ ANH THƯ

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9.6 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 25.4 điểm

Câu chuyện của Anh Thư >>

THÁI TRƯỜNG SƠN

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 26.85 điểm

Câu chuyện của  Sơn>>

NGUYỄN LOAN TRINH

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn anh: 8.00 điểm

Câu chuyện của Trinh >>

PHẠM QUỲNH ANH

Học sách Công phá Anh bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.8 điểm

Câu chuyện của Quỳnh Anh >>

NGUYỄN HẰNG

Học sách Công phá Anh bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.5 điểm

Câu chuyện của Hằng >>

PHẠM HOÀNG HẢI TIÊN

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia tổng điểm khối D: 26.25 điểm

Câu chuyện của Tiên>>

NGUYỄN THỊ UYỂN NI

Học sách Công phá Anh bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 25.95 điểm

Câu chuyện của Uyển Ni >>

TRƯƠNG T. PHƯƠNG THANH

Học sách Công phá Anh, bứt phá điểm số 9.2 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 25.95 điểm

Câu chuyện của  Thanh>>

HỌC SINH SỬ DỤNG CÔNG PHÁ VẬT LÍ

Xem các cuốn sách Vật Lí >>

LÊ VÕ UYÊN PHƯƠNG

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 7 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.00 điểm

Câu chuyện của Phương>>

VŨ HIỀN THANH

Học sách Công phá Lí bứt phá điểm số 9.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 28.1 điểm

Câu chuyện của Thanh >>

TỐNG ANH TUẤN

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 8.00 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 25.2 điểm

Câu chuyện của Tuấn >>

LƯU CÔNG ĐỊNH

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 8.50 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 25.45 điểm

Câu chuyện của Định>>

NGUYỄN THỊ HÀ TRANG

Học sách Công phá Lí bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 26.0 điểm

Câu chuyện của Trang >>

NGUYỄN MẠNH QUÝ

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 8.60 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 25.1 điểm

Câu chuyện của Qúy >>

HÀ NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 9+  trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 26.45 điểm

Câu chuyện của Anh>>

NGUYỄN THỊ THÙY

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 26.25 điểm

Câu chuyện của Thùy >>

VŨ DUY NGUYÊN

Học sách Công phá Lí bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 24.65 điểm

Câu chuyện của Nguyên >>

NGUYỄN BÁ PHƯƠNG UYÊN

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 8.5  trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 27.9 điểm

Câu chuyện của Uyên>>

LÊ TRẦN MỸ NHÂN

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 7.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 25.5 điểm

Câu chuyện của Nhân >>

LƯƠNG THỊ XUÂN

Học sách Công phá Lí bứt phá điểm số 9.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 27.05 điểm

Câu chuyện của Xuân>>

NGUYỄN T. PHƯƠNG THẢO

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 26.65 điểm

Câu chuyện của Thảo >>

NGUYỄN THỊ MAI ANH

Học sách Công phá Lí bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 25.65 điểm

Câu chuyện của Mai Anh>>

TRẦN ĐẮC DŨNG

Học sách Công phá Lí bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24.15 điểm

Câu chuyện của Dũng >>

NGUYỄN THU HƯƠNG

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 7.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 24.85 điểm

Câu chuyện của Hương>>

PHẠM KHÁNH HƯNG

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 8.0 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn Lí: 8 điểm

Câu chuyện của Hưng>>

PHẠM HỒNG QUÂN

Học sách Công phá Lí, bứt phá điểm số 8.75  trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A1: 27.55 điểm

Câu chuyện của Quân>>

HỌC SINH SỬ DỤNG CÔNG PHÁ HÓA

Xem các cuốn sách Hóa  >>

BÙI VÕ SONG THƯƠNG

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 26.75 điểm.

Câu chuyện của Thương >>

LƯU CÔNG ĐỊNH

Học sách Công phá Hóa,  bứt phá điểm số 7.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 25.45 điểm

Câu chuyện của Định >>

NAM NGUYỄN

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 27.40 điểm

Câu chuyện của Nam >>

LÊ THỊ NHƯ QUỲNH

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 9.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 27.75 điểm

Câu chuyện của Quỳnh >>

NGUYỄN THỊ HÀ TRANG

Học sách Công phá Hóa bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia  với tổng điểm khối A: 26 điểm

Câu chuyện của Trang >>

ĐÀM PHÚ SƠN

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24 điểm

Câu chuyện của Sơn >>

BÙI THỊ DIỄM HẰNG

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia  với tổng điểm khối B: 24.00 điểm.

Câu chuyện của Hằng >>

NGÔ THỊ HÀ PHƯƠNG

Học sách Công phá Hóa,  bứt phá điểm số9+ trong kì thi THPT Quốc Gia  với tổng điểm khối A1: 25.9 điểm

Câu chuyện của Phương >>

NGUYỄN THỊ NGA

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 25.5 điểm

Câu chuyện của Nga >>

VĂN PHƯƠNG TRANG

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.00 điểm

Câu chuyện của Trang >>

DƯƠNG THÀNH NHÂN

Học sách Công phá Hóa bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn hóa: 8 điểm

Câu chuyện của Nhân >>

PHAN TẤT SỸ

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 27.9 điểm

Câu chuyện của Sỹ >>

NGÔ QUANG VINH

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 27.6 điểm

Câu chuyện của Vinh >>

NGUYỄN THÙY DUNG

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.55 điểm

Câu chuyện của Dung >>

HUỲNH DIỄM THIÊN NGA

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 7.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D: 26,55 điểm

Câu chuyện của Nga >>

PHẠM THỊ TRANG

Học sách Công phá Hóa bứt phá điểm số 8.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối D07: 25.15 điểm

Câu chuyện của Trang >>

HOÀNG LÊ ANH MINH

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.8 điểm

Câu chuyện của Minh >>

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24.65 điểm.

Câu chuyện của Trà>>

TRƯƠNG THANH BÌNH

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 8.00 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 26.50 điểm

Câu chuyện của Bình >>

HOÀNG HUYỀN TRÂN

Học sách Công phá Hóa, bứt phá điểm số 7.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 26.25 điểm.

Câu chuyện của Trân >>

HỌC SINH SỬ DỤNG CÔNG PHÁ SINH

Xem các cuốn sách Sinh  >>

NGUYỄN THỊ HUỆ

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 8.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.3 điểm.

Câu chuyện của Huệ>>

VŨ DUY HƯNG

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 8.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn sinh: 8.5 điểm

Câu chuyện của Hưng >>

VŨ TIẾN CÔNG

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.5 điểm

Câu chuyện của Công >>

PHAN MINH NHẬT

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.5 điểm.

Câu chuyện của Nhật>>

VƯƠNG MỸ DUYÊN

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 26.65 điểm

Câu chuyện của Duyên >>

NGUYỄN VŨ BÌNH

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 8.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.45 điểm

Câu chuyện của Bình >>

ĐẶNG HỮU TRUNG

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 27.75 điểm

Câu chuyện của Trung >>

TRẦN MINH HIỂN

Học sách Công phá Toán, bứt phá điểm số 8,8 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối A: 24,3 điểm

Câu chuyện của Hiển >>

TRẦN THỊ THANH HIỀN

Học sách Công phá Sinh bứt phá điểm số 8.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.2 điểm

Câu chuyện của Hiền >>

NGUYỄN N. PHÚ TRUNG

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.9 điểm

Câu chuyện của Trung >>

LÊ THỊ NHƯ QUỲNH

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 27.75 điểm.

Câu chuyện của Quỳnh>>

BÙI THỊ DIỄM HẰNG

Học sách Công phá Sinh,  bứt phá điểm số 8+ trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.00 điểm

Câu chuyện của Hằng>>

LÊ THỊ HỒNG HẠNH

Học sách Công phá Sinh,  bứt phá điểm số 9.00 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn Sinh: 9 điểm

Câu chuyện của Hạnh>>

ĐOÀN TRƯỜNG GIANG

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 26.55 điểm

Câu chuyện của Giang >>

Câu chuyện của Nhật Anh>>

NGUYỄN NHẬT ANH

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 8.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.45 điểm.

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 8.25 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.1 điểm

Câu chuyện của Oanh>>

TRẦN ANH TUẤN

Học sách Công phá Sinh bứt phá điểm số 8.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 24.55 điểm

Câu chuyện của Tuấn>>

ĐỖ ĐĂNG CƯỜNG

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 28.6điểm

Câu chuyện của Cường>>

Câu chuyện của Linh>>

LÊ KHÁNH LINH

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9.25  kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.05 điểm.

LƯƠNG TRƯỜNG GIANG

Học sách Công phá Sinh,  bứt phá điểm số 9.00 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn Sinh: 9 điểm

Câu chuyện của Giang>>

NGUYỄN QUỐC ANH

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9.5 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 26.75 điểm

Câu chuyện của Anh>>

THÁI HOÀNG PHỐ

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 9.75 trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.55điểm

Câu chuyện của Phố>>

ĐỖ HẢI BIÊN

Học sách Công phá Sinh bứt phá điểm số 8.0 trong kì thi THPT Quốc Gia với điểm môn Sinh: 8 điểm

Câu chuyện của Biên>>

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

Học sách Công phá Sinh, bứt phá điểm số 10trong kì thi THPT Quốc Gia với tổng điểm khối B: 25.9 điểm

Câu chuyện của Hạnh>>

Đăng nhập để nhận các thông tin, ưu đãi mới nhất

Gửi đi

Địa chỉ văn phòng
Số 86 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0963 140 260 - 19002825
Email: lovebook.vn@gmail.com

Nhà sách Giáo dục Lovebook

Câu chuyện của Sơn

"Lần đầu tiên cầm cuốn sách lên mình bảo sao cuốn sách này to thế không như mấy cuốn sách tham khảo khác. Vậy mà bên trong sách nội dung được trình bày rất khoa học, chất lượng giấy cũng tốt nên tạo ra cảm giác thoải mái cho đôi mắt khi học màu sắc mực in là màu xanh nước biển nhìn rất tươi. "
Mình là Thái Trường Sơn học sinh lớp 12A2 trường THPT Phan Đăng Lưu - Yên Thành, Nghệ An. Trong kì thi THPT Quốc gia 2019 mình đã đạt được 27,35 điểm ( đã cộng 0,5 điểm vùng) với Toán đạt 9,6 Anh đạt 9 và Vật Lí đạt 8,25. Ngay những ngày đầu bước vào trường THPT mình đã phải tìm ngay những cuốn sách tham khảo hay và tình cờ biết được bộ sách công phá do nhà sách Lovebook phát hành trên Tiki nên mình đặt mua. Mình đã học qua Công phá Anh 1, 2, 3, Công phá Toán 2 ,3 và Công phá Kĩ thuật Casio và chất lượng của những cuốn sách công phá về cả ngoại hình và nội dung chưa bao giờ làm mình thất vọng. Mình học sách Công phá mỗi đêm làm các dạng toán chỗ nào không hiểu thì coi có giải rất rõ ràng, nếu vẫn chưa hiểu thì có nhóm kín trên facebook mình có thể vào đó hỏi bài. Đặc biệt năm lớp 12 nhà sách thường hay gửi những đề thi thử cho mình làm, mình cảm thấy rất quý vì không cần tốn thời gian tìm đề trên mạng. Trước và sau khi học công phá học lực của mình hoàn toàn khác biệt. Sau khi học công phá mình hoàn toàn tự tin làm những bài thầy cô ra trên lớp không giống như trước kia mình không hay giơ tay phát biểu vì kiến thức không chắc chắn. Sau khi học Công phá, điểm thi học kì I và II năm lớp 11 và 12 môn toán của mình đều trên 9 điểm nó là một sự nỗ lực rất nhiều cùng người bạn đồng hành công phá toán 2 và 3 (trước đó mình thường được khoảng 8 điểm). Về cảm nhận đối với sách Công Phá lần đầu tiên cầm cuốn sách lên mình bảo sao cuốn sách này to thế không như mấy cuốn sách tham khảo khác vậy mà bên trong sách nội dung được trình bày rất khoa học, chất lượng giấy cũng tốt nên tạo ra cảm giác thoải mái cho đôi mắt khi học màu sắc mực in là màu xanh nước biển nhìn rất tươi. Về nội dung, mỗi bài toán được đưa ra đều rất chọn lọc và điển hình mỗi dạng bài đều có ví dụ đầu tiên và sau đó là các bài toán từ dễ đến khó theo mức độ tăng dần. Còn sách Công phá Anh thì cũng được trình bày đẹp mắt, dễ làm dễ hiểu, thường mỗi trang giấy sẽ được chia làm hai đặc biệt sau mỗi chủ đề ngữ pháp của sách Công phá Anh 1 thì đều có bài tập tinh túy của đề từ Bộ giáo dục và đào tạo giúp cho học sinh như mình có thể bám sát hơn vào ma trận đề của bộ. Nói về kiến thức mà cuốn sách đã giúp mình thì đó là kiến thức vô giá, kiến thức của mình năm lớp 10 có thể nói là mơ màng nhưng đến năm 11 và 12 khi học công phá thì kiến thức rất vững vàng và khi đi thi thì mình hoàn toàn tự tin với kiến thức của mình. Đối với em bộ sách này là một bộ sách đặc biệt vì nó được tạo thành từ những giáo viên thế hệ mới có thể nói là trẻ có đam mê và tâm huyết với nghề mới tạo ra được một bộ sách hay đến như vậy. Nó khác với các bộ sách khác vì Công phá là bộ sách có CHẤT LƯỢNG tốt nhất mà em từng được học qua. Qua đây mình cũng muốn cảm ơn tới nhà sách vì đã xuất bản ra một bộ sách hay chất lượng tốt và bám sát với chương trình thi đại học giúp các bạn học sinh có thể yên tâm ôn thi quyết thằng bước vào con đường đại học.

Câu chuyện của Nhi

Em tên Nguyễn Hoàng Yến Nhi, học lớp 12A2, trường THPT Bạc Liêu. Em dự thi khối D trong kì thi THPT Quốc gia  và được 26,8đ (chưa tính điểm vùng) trong đó Toán 8,8đ; Văn 8đ; Tiếng Anh 10đ(niềm tự hào của em) .Em đã học công phá đề THPTQG các môn toán ,văn,anh của lovebook trong quá trình ôn luyện đề để tăng phản xạ và áp lực của phòng thi thật.Trong lúc tự làm đề trong sách ở nhà em thường làm nghiêm túc để biết lực mình ở đâu.Bởi vậy sau mỗi đề em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm này nọ mà em chưa biết rồi sau đó fufng highlight lại để đánh dấu học lại vào sáng hôm sau.Bởi vậy mỗi đề mà em làm qua đều rất có ý nghĩa với em vì kiểu như nó trải qua sự gian nan ,cầu tiến của mình từ trang này qua trang khác từng ngày từng ngày.Em thường đếm lại ,coi lại các đề đã làm ,để mỗi khi nhìn lại chặng đường mình đã đi và thấy "thỏa mãn" để tiếp thêm sức,nạp năng lượng tích cực mà đi tìm vốn tri thức khác.Trước khi mua sách em cũng đã rất siêng học nhưng có điều là còn tìm kiếm đề lan man tràn lan quá chưa vào trọng tâm ,,không biết chọn lọc.Từ khi mua sách em đã có thể tin tưởng vào nguồn đề trong sách,tìm thấy người đồng hành là người bạn cũng như người thầy cùng mình mà ít khi lên mạng kiếm đề nữa thay vào đó là tập trung làm đề ôn lại kiến thúec theo sách.Đề thì cung cấp kiến thức rất trọng tâm cho chương trình thi,phân hóa độ khó rõ ràng.Ví dụ môn toán những câu dễ thì cũng dễ nhưng đôi khi em cũng bị sai hoài,nhưng lấy đó làm kinh nghiệm cho mình,muốn điểm cao thì đúng hết câu dễ. Còn những câu VD,VDC thì yêu cầu có tư duy và đặc biệt phải học đủ dạng thì em thấy sách cũng đã cung cấp các câu khó là cực khó luôn ,đa dạng nữa nhueng mừng là phần lời giải thì cực kì chi tiết ,dễ hiểu phù hợp với ngưòi tự học như em.Em thấy vui mỗi khi cầm quyển sách lên cho tới bây giờ em vẫn có ý định giữ làm kỉ niệm và sau này em cũng sẽ giới thiệu cho em của em học sách lovebook vì sách chất lượng.Sách có bìa rất đẹp,màu sắc bắt mắt hút thị hiếu ngưòi đọc.Hơn nữa lời giải rất rất chi tiết. Điều làm em ấn tượng với sách là có những phần memorize, study tip, for review giúp em học được mẹo, tóm cô đong lại qua những câu hay .Theo ý kiến riêng em thì thấy đây là điều hay thứ nhất của sách mà các đầu sách chưa bằng ,có khi điều mà học sinh cần là cái mẹo hay để qua được câu khó chứ không nhất thiết là hiểu cặn kẽ như thi tự luận ,đó là điểm khác của thi trắc nghiệm. Theo em đọc qua nhiều câu khó trong lovebook như đi qua nhiều vùng đất lạ mà chính phần memorize ,bài tập tương tự....là cái để mình khắc cốt ghi tâm. Còn với công phá đề Anh thì ngoài kiến thức thuộc về câu đó .
Sách còn cung cấp thêm những collocations ,idioms,..hay mà có liên quan ,với môn anh khi học sách mình đều xem qua lời giải chi tiết tưgng câu vì lí do đó để mình highlight lại các cụm mới.Đặc biệt nhà sách còn có chương trình chăm sóc khách hàng qua mail để hỏi tình hình đọc sách có trở ngại gì không và có cả trang face riêng bệt để chỉ đẫn những khuất mắt khi tự học mà không biết hỏi ai,chỉ cần mua sách cào lấy mã là được add vào nhóm facebook để hỗ trợ hết mình.Nói chung em rất tin tưởng nhà sách lovebook.Cuối cùng thì em xin cảm ơn nhà sách và đội ngũ tác giả đã cho ra những sản phẩm trí tuệ MORE THAN A BOOK để đồng hành cùng sĩ tử 2k1 trong suốt mùa thi .

Câu chuyện của Ái

"Khác với những cuốn sách lý thuyết khác, cuốn Công Phá Lý Thuyết Sinh Học này bao gồm đầy đủ kiến thức sinh học 10, 11, 12. Có cả kiến thức cơ bản và nâng cao, trong đó có phần ghi chú những nội dung quan trọng ngay bên cạnh của trang sách, giúp học sinh dễ dàng nhớ mà không bị sai. Hệ thống câu hỏi rất nhiều dạng để giúp học sinh luyện tập tốt hơn."
Em là Vũ Duy Hưng, học lớp 12C1 của trường THPT Lê Chân - Đông Triều - Quảng Ninh. Trong kì thi THPT Quốc Gia vừa qua, em đã đạt được 8,5 điểm môn Sinh học. Em đã học cuốn sách “CÔNG PHÁ LÝ THUYẾT SINH HỌC” – Đó chính là cuốn sách mà em đã đặt mua của Nhà sách Lovebook. Về lý thuyết, em đọc kĩ nội dung các phần lý thuyết theo từng chương trong sách, em thường dùng bút ghi nhớ để gạch chân những phần quan trọng hay gặp. Kiến thức lý thuyết được trình bày rất rõ ràng và đầy đủ nên em học lý thuyết cảm thấy thuận tiện và dễ tiếp thu. Đặc biệt sau mỗi khi học xong lý thuyết em đều làm phần bài tập câu hỏi trắc nghiệm, tất cả đều có đáp án rất chi tiết. Do đó giúp em hệ thống lại kiến thức của mình nhanh và chắc hơn.
 Trước kia em bị yếu phần lý thuyết TIẾN HOÁ VÀ SINH THÁI. Tiến hoá là phần mà em khó nhớ và khó tiếp thu nhất. Nhưng sau khi học sách Công Phá thì đã giúp em rất nhiều trong việc tiếp thu phần đó. Em đã nhớ, hiểu và làm được các câu hỏi về lý thuyết Tiến Hoá, Sinh Thái. Các nội dung quan trọng em đã hiểu được và vận dụng vào câu hỏi trắc nghiệm.
 Cảm nhận của em về cuốn sách là vô cùng tuyệt vời ạ, ấn tượng đầu tiên của em với cuốn sách đó chính là bìa sách thực sự rất đẹp + độ dày sách (560 trang). Nhưng điều mà em cảm thấy quyết định không sai khi mua sách đó là chất lượng cả về hình thức trình bày + nội dung kiến thức truyền đạt. Không chỉ truyền đạt kiến thức mà tác giả và nhà sách còn truyền cảm hứng cho bọn em qua những lời động viên vô cùng bổ ích được trình bày trong sách.
 Cuốn sách Công Phá đã giúp em chinh phục được phần lý thuyết khó là Tiến Hoá, Sinh Thái. Đặc biệt hơn, đã giúp em đạt được điểm 8,5 môn Sinh trong kì thi vừa qua.
 Khác với những cuốn sách lý thuyết khác, cuốn Công Phá Lý Thuyết Sinh Học này bao gồm đầy đủ kiến thức sinh học 10, 11, 12. Có cả kiến thức cơ bản và nâng cao, trong đó có phần ghi chú những nội dung quan trọng ngay bên cạnh của trang sách, giúp học sinh dễ dàng nhớ mà không bị sai. Hệ thống câu hỏi rất nhiều dạng để giúp học sinh luyện tập tốt hơn.
 Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến nhà sách Lovebook đã giúp em rất nhiều để em đạt được kết quả cao trong kì thi THPTQG môn Sinh. Chắc chắn em sẽ giới thiệu những cuốn sách của Lovebook cho các em khóa sau để học tập tốt hơn!!! 👍👍👍

Câu chuyện của Hảo

Xin chào mọi người ,
Mình tên là Đào Thị Hảo
Mình từng học trường THPT Quỳnh Thọ lớp 12A4
Trong kì thi THPTQG này , mình đã đạt được 8,8 môn tiếng anh và 8 điểm môn toán . Với nhiều bạn đây chỉ là kết quả thường thôi nhưng với mình đó thực sự là một nỗ lực lớn 😁
Trước khi biết đến sách công phá , mình học cũng học thường thường thôi đại khái là mình cũng lười nữa nhưng với quyết tâm phải học để thi vào trường ĐH Ngoại Ngữ mình phải cố gắng thôi . Trong lúc băn khoăn tìm quyển sách tốt để ôn thi , mình đã đọc thử tham khảo qua bao cuốn sách đến hoa cả mắt nhưng vẫn chưa cảm thấy ưng ý , đến 1 ngày mình thấy có quyển sách công phá anh 2 ở thư viện trường mình , mình đã thực sự ấn tượng về sự chi tiết tỉ mỉ và cách trình bày khoa học của cuốn sách , mình đã mượn ngay cuốn sách đó về tham khảo và sau đó không lâu mình mua trọn bộ sách công phá anh 1-2-3 luôn , qua mỗi bài học trong sách mình đã nắm vững kiến thức và không để sai những lỗi ngớ ngẩn như trước nữa . Trước lúc phát hành bộ sách công phá đề 2019-2020 mình cũng đặt trước 1 bộ khối D trong đó có cuốn công phá đề Anh và Toán , mình học lớp chọn tự nhiên nhưng lại thi khối D , văn mình chưa thực sự cố gắng chưa chú tâm học nên kết quả hơi thất vọng .Nhìn chung , sách công phá không chỉ đẹp , trình bày khoa học, nội dung chất mà giá cả cũng hợp lí .
Chị mong rằng các em khóa dưới sẽ chọn đúng sách để học như chị vậy , khi chọn đúng sách rồi hãy dành tâm trí hết mình học nó để đạt được kết quả như ý muốn .
Cuối cùng , em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà sách lovebook .

Câu chuyện của Đức

"Sách Công phá Kỹ thuật Casio giúp khai thác tính năng của máy tính bỏ túi vào những bài toán tưởng chừng khó nếu làm theo cách tự luận, sách không chỉ có chủ đề lớp 12 mà còn có nhiều chủ đề khác của lớp trước để thích ứng với việc thi THPTQG kiến thức cả ba năm THPT. "
Em tên Nguyễn Gia Đức học trường Trịnh Hoài Đức. Điểm số em trong kì thi THPTQG là 24.2. Em đã học cuốn sách Công Phá 3 và Công Phá Kỹ thuật Casio. Khi em học hết chương nào trên lớp thì em phải làm ngay bài tập trong sách trong chương đó. Và phải hoàn thành trước khi trên lớp học chương mới. Với những kiến thức mới chưa được học hay công thức hay em sẽ ghi vào một cuốn notebook riêng dành cho môn đó. Nên dành cho mỗi môn 1 cuốn notebook riêng chẳng hạn như môn hóa có những lí thuyết hay và khó. Sách thiết kế rất hợp lí chia hai, ba cột lúc cần thiết tận dụng tối đa chỗ trống. Cuốn sách có những kiến thức rất hay phù hợp với trắc nghiệm bây giờ. Sách chia ngang 1:3 rất logic những hình vẽ ,ghi nhớ hay những chú ý sẽ trình bày một bên giúp cho việc học rất thuận lợi. Bên cạnh đó sách có những STUDY TIP rất hay giúp cho chúng ta biết thêm hay củng cố lại kiến thức. Sách Công Phá 3 có đề cập một số kĩ năng bấm máy tính nhưng không thể đầy đủ nên em học đọc thêm sách Công Phá kĩ thuật casio trao dồi thêm. Cuốn sách giúp em có tư duy giải toán cần thiết với hình thức trắc nghiệm tận dụng tối đa thời gian. Ngoài bài tập rèn luyện còn có bài kiểm tra chủ đề được biên soạn giống đề thi THPT giúp phân bố thời gian hợp lí với 50 câu/90 phút. Sau khi học xong lí thuyết và làm ví dụ, bài tập minh hoạ em tự tin làm các câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa hơn cũng như sách bài tập của NXB Giáo Dục. Sách Công phá Kĩ thuật Casio giúp khai thác tính năng của máy tính bỏ túi vào những bài toán tưởng chừng khó nếu làm theo cách tự luận, sách không chỉ có chủ đề lớp 12 mà còn có nhiều chủ đề khác của lớp trước để thích ứng với việc thi THPTQG kiến thức cả ba năm THPT. Và còn những kiến thức mới khác, thầy cô khó mà giảng trên lớp vì không đủ thời gian. Sách liên kết với Mail giúp em có những tài liệu hay bổ ích trong việc học, và những đề mới nhất được soạn rõ ràng rành mạch giúp bạn sử dụng Sách không phải xem một số trang chỉ có ảnh chụp rất mờ rất khó nhìn rõ đề để làm bài. Sách giải rất chi tiết, tiết kiệm trang giấy bằng cách chia làm ba cột chữ tuy nhỏ hơn nhưng vẫn dễ nhìn, em thấy rất phù hợp vì lời giải không cần trình bày như đề em dùng để tham khảo khi em đã làm xong là chính. Em chân thành cảm ơn Nhà sách cũng như các tác giả đã dốc lòng viết nên những cuốn sách hay và thật sự bổ ích để chúng em vào được ngôi trường mà mình mơ ước.

Câu chuyện của Phương

"Trước khi học Công Phá ,tình hình học Toán của e rất tệ ,em chẳng bao giờ làm bài được nhanh và chính xác cả. Thường thì sẽ sai một vài lỗi rất nhảm. Kiểm tra 15p, 45p, thi học kì thì điểm thấp lẹt đẹt. Thế nhưng sau khi học Công phá Toán 3 , điểm số trên lớp của e cải thiện rất nhiều."
Em tên là Lê Võ Uyên Phương, tân sinh viên khoa Quản lí công nghiệp Đại học Bách Khoa . Trong kì thi vừa rồi e đã được 24 điểm ( Toán 7,6 Lý 7 Tiếng anh 9,4). Ngay từ khi học 12, e đã tìm hiểu và biết đến Công phá, em liền tậu ngay Công Phá Toán 3. Wow - đó là từ đầu tiên em thốt ra sau khi nhận được sách. Thật sự đối với em, em thấy sách trình bày rất dễ hiểu, mạch lạc, đầy đủ các dạng bài và kiến thức trọng tâm trong kì thi THPTQG. Song song với kiến thức căn bản, sách còn có những kiến thức hay mới lạ được đóng khung trong ô Study Tip. Những ô Study Tip được dùng cho công thức tính nhanh, mẹo giải nhanh và những điều cần lưu ý trong quá trình giải bài tập. Theo em, kinh nghiệm để học tốt bộ sách công phá là học lý thuyết căn bản, xem bài tập ví dụ và sau đó làm bt từ dễ đến khó. Song song với quá trình làm bài tập em luôn xem các Study Tip để rút kinh nghiệm cho những lần sau và dần dần tốc độ và độ chính xác của e đã được cải thiện . Sau khi làm hết bài tập theo từng đơn vị bài học, em chuyển qua làm đề luyện tập ở cuối mỗi chương, các bài tập rất hay và có độ khó tăng dần thích hợp với các bạn muốn chinh phục đmiểm số cao. Trước khi học Công Phá ,tình hình học Toán của e rất tệ ,em chẳng bao giờ làm bài được nhanh và chính xác cả. Thường thì sẽ sai một vài lỗi rất nhảm. Kiểm tra 15p, 45p, thi học kì thì điểm thấp lẹt đẹt. Thế nhưng sau khi học Công phá Toán 3 , điểm số trên lớp của e cải thiện rất nhiều. Vì đã "phải lòng " Công phá Toán nên khi bộ Công phá Đề ra, em đã tậu liền. Ban đầu e giải những đề đầu tiên điểm thấp tệ. Và sau khi giải được nhiều đề, rút được kha khá kinh nghiệm thì điểm số e tăng đáng kể. Và e muốn khuyên tất cả các bé 2k2 là nếu giải vài đề đầu tiên điểm số có thấp thì đừng nản lòng vì VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN mà. Và cũng đừng quá quan trọng về số lượng đề mà hãy quan trọng chất lượng.sau mỗi đề em thường ghi chú lại những câu không làm được, những câu khó và những câu sai nhảm vào vở để nhớ lâu hơn và để xem lại khi cần. Bên cạnh đó Lovebook cũng có những điểm mà cuốn sách khác không có. đó là phần For review , Memorize ( dùng để ôn lại các kiến thức mà các bạn dễ bị quên nhất ), Study Tip ( dùng để cung cấp cho các bạn công thức giải nhanh , mẹo làm bài tiết kiệm thời gian và những điều cần chú ý trong quá trình làm bài ), Bài tập tương tự ( những câu hỏi khó LB sẽ cung cấp cho các bạn Phần Bài tập tương tự để các bạn luyện thêm cho quen tay ). Điều đặc biệt hơn nữa là LB có Group LovebookCare chăm sóc học sinh. Lovebook Care thường xuyên gửi cho em đề thi thử của các tỉnh và trường chuyên trên cả nước, giúp chúng e có thêm được nhiều đề để luyện cho quen tay. Các anh chị bên LB thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình đọc sách của các em và mỗi khi có gì khó hiểu các anh chị luôn giải đáp rất nhiệt tình. Sau khi luyện được nhiều đề bên Lovebook, điểm thi của em đạt được ngoài mong đợi là Toán 7,6 Lý 7. Riêng môn Tiếng Anh, bài tập của LB có rất nhiều từ hay, em luôn ghi lại vào vở và mỗi ngày học 5-10 từ. Và điểm Tiếng anh của e là 9,4. Em cảm thấy Sách Lovebook ko chỉ cung cấp kiến thức nền cho em mà còn cung cấp cho em những kiến thức nâng cao giúp ích cho em trong quá trình tích lũy kiến thức cho kì thi THPTQG. Đây thực sự là một cuốn sách bổ ích mà bất kì sĩ tử nào nên sở hữu. Lovebook thật sự là một trợ thủ đắc lực cho các bạn học sinh. Em muốn thay mặt những bạn đã mua và sử dụng Lovebook cảm ơn Đội ngũ Lovebook đã cho ra những cuốn sách chất lượng nhất cho các em học sinh và đã trang bị cho các em hành trang tốt nhất cho kì thi THPTQG.

Câu chuyện của Trà My

Mình tên là Đỗ Huỳnh Trà My, học sinh trường THPT Lê Thành Phương. Tổng điểm các môn thi Đại học của mình là 24,35 với số điểm môn Toán được 8,2 điểm. Cuốn sách mà nhờ đó mình sử dụng và đã đạt được kết quả như vậy chính là cuốn Công phá Toán.
Thật ra lúc đầu lên lớp 12 mình vẫn còn ngu ngơ lắm, mình không biết mình sẽ thi được bao nhiêu điểm và không biết trường Đại học mình sẽ đi tiếp trong 4 năm nữa là trường nào. Đặc biệt là môn Toán, mình còn chưa nắm chắc được hết kiến thức và khi làm đề mình vẫn còn bị mắc ở một số dạng bài lạ mà mình chưa biết khiến cho kết quả khi mình làm các đề thi thử chưa cao. Nhưng sau đó mình mua được sách Công phá Toán, đó thật sự là một cuốn sách giúp mình thay đổi và đạt được số điểm tương đối trong kì thi THPT Quốc Gia. Khi bắt đầu sở hữu cuốn sách, mình ôn những kiến thức trong đó cùng với những gì mình học trên lớp để nắm chắc kiến thức hơn. Trong 3 tháng cuối nước rút bước vào kì thi, mình cố gắng ôn luyện các đề trong sách, sau khi làm xong đề mình sẽ mở phần lời giải ra để kiểm tra đáp án và cố gắng học thuộc để nhớ các mẹo làm bài mà trong sách đã chỉ ra. Từ khi sử dụng Công phá Toán, mình đã tự tin hơn rất nhiều trong việc làm các đề thi thử, kết quả học tập của mình đã được nâng cao rõ rệt, mình đã có thể giải quyết một số dạng bài mà trước đây mình rất “sợ” và cuối cùng thì mình cũng đạt được số điểm như mình mong muốn và sẽ mong sao cho mình đậu nv1 của mình để không phụ lòng cha mẹ, ông bà và các thầy cô đã dạy em.
Cuốn sách Công phá Toán thực sự là một cuốn sách rất hay. Kiến thức trong sách được hệ thống lại một cách rất đầy đủ giúp cho mình ôn luyện một cách bài bản hơn. Đặc biệt sách được trình bày rất bắt mắt giúp tạo hứng thú cho mình khi đọc sách. Điều mình thích nhất chính là những ô ghi nhớ, chú ý giúp mình nắm được các kiến thức trọng tâm và các mẹo để có thể làm bài một cách hiệu quả.
Lời cuối cùng, em xin cảm ơn các anh chị và Nhà sách đã tạo nên những cuốn sách tuyệt vời giúp không chỉ riêng em mà còn các bạn ôn thi Đại học đạt được những kết quả mà mình mong muốn <3


Câu chuyện của Đức

"Sách Công phá Kỹ thuật Casio giúp khai thác tính năng của máy tính bỏ túi vào những bài toán tưởng chừng khó nếu làm theo cách tự luận, sách không chỉ có chủ đề lớp 12 mà còn có nhiều chủ đề khác của lớp trước để thích ứng với việc thi THPTQG kiến thức cả ba năm THPT. "
Em tên Nguyễn Gia Đức học trường Trịnh Hoài Đức. Điểm số em trong kì thi THPTQG là 24.2. Em đã học cuốn sách Công Phá 3 và Công Phá Kỹ thuật Casio. Khi em học hết chương nào trên lớp thì em phải làm ngay bài tập trong sách trong chương đó. Và phải hoàn thành trước khi trên lớp học chương mới. Với những kiến thức mới chưa được học hay công thức hay em sẽ ghi vào một cuốn notebook riêng dành cho môn đó. Nên dành cho mỗi môn 1 cuốn notebook riêng chẳng hạn như môn hóa có những lí thuyết hay và khó. Sách thiết kế rất hợp lí chia hai, ba cột lúc cần thiết tận dụng tối đa chỗ trống. Cuốn sách có những kiến thức rất hay phù hợp với trắc nghiệm bây giờ. Sách chia ngang 1:3 rất logic những hình vẽ ,ghi nhớ hay những chú ý sẽ trình bày một bên giúp cho việc học rất thuận lợi. Bên cạnh đó sách có những STUDY TIP rất hay giúp cho chúng ta biết thêm hay củng cố lại kiến thức. Sách Công Phá 3 có đề cập một số kĩ năng bấm máy tính nhưng không thể đầy đủ nên em học đọc thêm sách Công Phá kĩ thuật casio trao dồi thêm. Cuốn sách giúp em có tư duy giải toán cần thiết với hình thức trắc nghiệm tận dụng tối đa thời gian. Ngoài bài tập rèn luyện còn có bài kiểm tra chủ đề được biên soạn giống đề thi THPT giúp phân bố thời gian hợp lí với 50 câu/90 phút. Sau khi học xong lí thuyết và làm ví dụ, bài tập minh hoạ em tự tin làm các câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa hơn cũng như sách bài tập của NXB Giáo Dục. Sách Công phá Kĩ thuật Casio giúp khai thác tính năng của máy tính bỏ túi vào những bài toán tưởng chừng khó nếu làm theo cách tự luận, sách không chỉ có chủ đề lớp 12 mà còn có nhiều chủ đề khác của lớp trước để thích ứng với việc thi THPTQG kiến thức cả ba năm THPT. Và còn những kiến thức mới khác, thầy cô khó mà giảng trên lớp vì không đủ thời gian. Sách liên kết với Mail giúp em có những tài liệu hay bổ ích trong việc học, và những đề mới nhất được soạn rõ ràng rành mạch giúp bạn sử dụng Sách không phải xem một số trang chỉ có ảnh chụp rất mờ rất khó nhìn rõ đề để làm bài. Sách giải rất chi tiết, tiết kiệm trang giấy bằng cách chia làm ba cột chữ tuy nhỏ hơn nhưng vẫn dễ nhìn, em thấy rất phù hợp vì lời giải không cần trình bày như đề em dùng để tham khảo khi em đã làm xong là chính. Em chân thành cảm ơn Nhà sách cũng như các tác giả đã dốc lòng viết nên những cuốn sách hay và thật sự bổ ích để chúng em vào được ngôi trường mà mình mơ ước.

Câu chuyện của Trân

Em tên là Nguyễn Ngọc Mai Trân, học sinh lớp 12T1, trường THPT Chuyên Hùng Vương. Trong kì thi THPTQG năm 2019 vừa qua, em đã đạt được 8,6 điểm môn Toán. Không những vậy, trong kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc Tế - ĐHQG HCM em còn đạt được 91,7/100₫ môn Toán. Những thành tích đó vô cùng có ý nghĩa đối với em, giúp em bước chân vào giảng đường đại học, được học tập tại ngôi trường mà mình mơ ước và từng bước chạm đến thành công trong cuộc sống. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, có lẽ em sẽ không thể nào quên được những ngày tháng học tập và ôn luyện vất vả, miệt mài nhưng đầy ắp kỉ niệm. Những gì em có được hôm nay là công ơn dạy dỗ của thầy cô, là sự giúp đỡ của bạn bè, là những nỗ lực không ngừng... và có cả sự hỗ trợ của Lovebook. Em được biết đến những quyển sách Lovebook thông qua lời giới thiệu của các anh chị khoá trước, những người đã sử dụng và học được rất nhiều từ sách Lovebook. Em chọn mua quyển Công phá Toán 3 và Công phá đề thi Toán THPT QG để bổ trợ thêm môn Toán bên cạnh những kiến thức đã học ở trường. Trước khi biết đến hai quyển sách ấy, em chỉ giải những bài toán theo cách thông thường mà không chú trọng nhiều vào những cách giải nhanh hay phương pháp trắc nghiệm. Hơn nữa với dung lượng kiến thức siêu khủng ở trường em cần một quyển sách có thể giúp em tổng hợp lại những gì đã học một cách đầy đủ, logic, ngắn gọn ,dễ hiểu. Và sách của Lovebook dường như đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu ấy của em cũng như tất cả các bạn học sinh khác. Nhờ có sách, em có thể vừa ôn tập lại những gì đã học, đồng thời học thêm những phương pháp giải mới vô cùng thú vị. Điều em thích nhất là ở sách chính là những mục Study tip nằm ở lề sách bên cạnh 1 số bài toán. Nhờ đó em có thể vừa hiểu bài vừa học được cách giải nhanh để chinh phục được đề thi THPT QG với 50 câu trắc nghiệm trong vòng chỉ 90 phút. Về hình thức, sách còn được xuất bản và in ấn vô cùng chỉn chu, đẹp mắt, tạo nguồn cảm hứng cho học sinh khi học. Em biết rằng mỗi quyển sách chúng em cầm trên tay là công sức của rất nhiều người từ ban biên tập cho đến nhà xuất bản... Các thầy cô, anh chị đã đặt hết tâm huyết và sức lực của mình vào trong từng trang sách để quá trình ôn thi của chúng em có thể phần nào được thuận lợi hơn. Nhân đây em xin chân thành cảm ơn Lovebook đã cho em những trải nghiệm tuyệt vời để em có được một kết quả như mình mong muốn. Em xin kính chúc tất cả mọi người luôn có nhiều sức khoẻ, lòng nhiệt huyết, đam mê để những thế hệ mai sau sẽ được cầm trên tay những quyển sách thật hay và bổ ích.

Câu chuyện của Mơ

xin chào mọi người,mình tên là Mơ,lớp 12a1,trường thpt a nghĩa hưng
. Trong kì thi Thpt vừa qua mình đạt được 24,1 điểm,một điểm số tuy không như mong đợi nhưng mình cũng đã cố gắng hết sức rồi.Để đạt được kết quả như vậy 1 phần không nhỏ đó chính là nhờ cuốn sách công phá toán 3. Nó đã đưa mình từ học sinh top giữa lên đến top 3 của lớp.Cũng giống như các bạn học sinh khác,từ hè năm lớp 11 mình đã bắt đầu tìm các tài liệu chuẩn bị ôn thi thpt quốc gia, mình hay vào các nhóm học tập để hỏi tài liệu và được giới thiệu cpt3. Mình bắt đầu tìm hiểu về nó,ban đầu khi nhìn thấy giá của nó 189000 thì mình hoảng,tại chưa bao giờ mình thấy quyển sách nào giá cao như vậy,được nhiều người khen + gia đình mình cũng không khá giả gì và mình hơi đắn đo và khâ tò mò về nội dung sách. Và rồi mình cũng quyết định mua sách,để kiếm tiền mua sách thì mình phải đi khâu nón thuê 10000/cái.Sau hơn 20 ngày mình đã được cầm nó trên tay,các bạn có biết cái cảm giác lúc đó không,phải nói là tuyệt vời.Cuốn sách khá dày,đặc biệt là chất lượng giấy. Điều mình ấn tượng với sách là lời chúc và chữ kí của tác giả đều viết tay chứ không phải dạng in sẵn,nó cho thấy được tình cảm sâu sắc của tác giả đối với người đọc,nó cũng là nguồn động lực để các sĩ tử vững bước chiến đấu.Không chỉ thế còn có mục study tip nhắc lại kiến thức( một điều mình chưa từng thấy trong các sách tham khảo mình đã đọc) và hướng dẫn trang chứa lời giải ở đầu mỗi trang bài tập chứ không phải vò đầu, bứt tóc để tìm kiếm lời giải,phần lời giải cũng chi tiết nữa,thậm chí là có giải 2,3 cách khác nhau cho 1 bài,khiến tầm nhìn của độc giả được mở rộng.Bàn về nội dung sách thì khá đầy đủ.Tóm lại nó vượt qua tầm mong đợi,xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra.Còn nhiều thứ thú vị trong cuốn sách mà mình chẳng kể hết được,mọi người nên sắm cho mình và bạn bè 1 quyển để học tập, khám phá.
Mình cũng viết dài rồi,nên dừng bút tại đây.Lời cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đêan nhà sách lovebook và chị Ngọ Huyền đã mang đến cho chúng em cuốn sách hay như vậy.Em mong rằng nhà ra nhiều đầu sách hơn nữa,không chỉ phục vụ cho học sinh mà còn cho sinh viên nữa .

Câu chuyện của Sao Mai

"Nhờ có sách Công phá Toán mà khi thi từ một đứa bình thường làm đề chỉ từ 6-7 điểm, em đã được 8,2. Thật sự không ngờ đến! "
Em tên là Nguyễn Khắc Sao Mai, học sinh lớp 12C3 trường THPT 1-5. Em vừa tham gia kì thi THPT quốc gia vừa qua và em được 25,3 điểm khối D01 (Anh 8,6 Văn 8,5 và Toán 8,2).
Biết đến sách Công Phá Toán như là một điều may mắn đối với em. Năm lớp 11 em có bị hụt kiến thức môn toán, nhất là hình học. Hầu như em không nắm vững chương trình lớp 11, nên lên lớp 12 mọi thứ đều trở nên khó khăn với em. Trong khi các bạn có thể dễ dàng làm những bài đơn giản trong SGK thì em vẫn loay hoay để bù đắp kiến thức lớp 11 để có thể theo kịp. Em không biết mình nên học thế nào, cứ học vẹt các cách giải chứ không biết mấu chốt và phương pháp. Nhờ có một người bạn mà em biết đến Công phá. Lúc đầu em nghĩ chắc nó cũng giống như những sách khác, cũng ra đề rồi giải, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng em đã nhầm, công phá nó có những điểm khác biệt với những sách khác nên mới tạo nên thương hiệu lâu như vậy. Khi học, sách sẽ có những Tips nhỏ làm bài, những mẹo mà mình có thể suy luận nhanh, không mất thời gian quá lâu và dễ nhớ. Cách trình bày cũng gây ấn tượng với người đọc, bìa sách đẹp, giấy in cầm dày dặn, đã tay thậm chí em nghiền nó đến nỗi có giờ rảnh đã ngồi vẽ lại bìa sách. Cũng có lẽ vì tác giả là 1 chị sinh viên nên khá hiểu được lối tư duy của học sinh. Nhờ có sách mà khi thi từ một đứa bình thường làm đề chỉ từ 6-7 điểm, em đã được 8,2. Thật sự không ngờ đến!
Ở phần bìa sau có phần mã cào để khai báo sách gốc với nhà sách. Vậy khai báo thì được gì? Trong công phá toán 3 có một số đề chỉ nêu ra mà không in đáp án, sau khi khai báo, nhà sách sẽ gửi mail về để bạn đọc có thể chữa. Thi thoảng tác giả cũng sẽ gửi mail các tài liệu và đề thi thử để bạn đọc cập nhật dễ dàng hơn.
Thật may vì người bạn đó đã giới thiệu cho em biết đến sách Công Phá. Cảm ơn những tác giả đã làm ra những cuốn sách thực sự bổ ích và đặc biệt. Sự khác biệt từ cách trình bày đến nội dung đều thỏa mãn nhu cầu người đọc. Mong sách sẽ ngày càng có thêm những phương pháp hay, những nguồn tài liệu mới cho những em thế hệ sau.

Câu chuyện của Phúc

"Trước đây, cứ nghĩ đến Toán là em sợ, nhưng sau khi đọc Công phá Toán 3, em cảm thấy tự tin hơn, môn Toán không còn khó nhằn như em vẫn nghĩ nữa."
Em xin chào Nhà Sách, em tên là Vũ Nguyễn Bảo Phúc, học sinh lớp 12H trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Vừa qua em đạt được điểm số 25,75 trong kì thi THPT Quốc Gia trong đó có điểm 9 môn Toán - một số điểm khá ổn. Một phần không nhỏ trong thành tích ấy là nhờ em đã biết đến và tìm đọc quyển sách Công Phá Toán 3. Một quyển sách đầy bổ ích, đầy đủ và chi tiết các dạng bài tập, em thường đọc đi đọc lại mỗi phần lý thuyết ở đầu mục mới, sau đó nghiền ngẫm và đánh dấu lại những phần quan trọng, sau mỗi bài tập lại tiếp tục đọc kĩ phần Study tips để hình thành kinh nghiệm cho bản thân. Trước khi biết đến sách Công Phá này, môn Toán của em không được ổn cho lắm, chỉ mức 7-8 trong các bài kiểm tra và thi thử thế nhưng nhờ quyển sách này mà em đã cải thiện được rất nhiều cả về tư duy cũng như kinh nghiệm làm bài và rồi những con điểm cao hơn xuất hiện. Thật sự đây là một quyển sách quá ấn tượng, hay, bổ ích và phù hợp với mọi đối tượng học sinh vì bài tập là từ dễ đến khó, giúp ta hệ thống, cô đọng kiến thức để hiểu sâu vào bản chất các bài toán, cung cấp những dạng Toán,những xu hướng ra đề rất chất lượng. Trước khi học Công Phá Toán 3, em khá yếu ở mảng Hàm Số, Tích Phân và Hình Oxyz, sau khi đọc xong chỉ một thời gian ngắn là em đã cải thiện được tư duy trong các dạng toán trên, và em không còn sợ chúng nữa, đặc biệt phần Hàm Số chiếm điểm rất cao trong bài thi thì sách cũng đã viết rất kĩ, dài và chi tiết từng mảng, từng dạng, không bỏ xót một phần nào, điều đó đã giúp em tự tin làm chủ và giành trọn điểm các câu Hàm Số trong đề thi - điều mà em đã rất khó để thực hiện lúc trước. Điều đặc biệt ở quyển Công Phá Toán 3 mà các quyển sách khác không có là phần Study Tips sau mỗi bài toán, giúp ta tự rút được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân trong quá trình làm bài và cải thiện tư duy cũng như phản xạ của ta. Sau cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà Sách và đội ngũ các tác giả đã cho ra đời những sản phẩm trí tuệ cung cấp kiến thức cho các bạn học sinh, góp phần giúp bọn em đến gần hơn với cánh cửa đại học. Em chúc Nhà Sách sẽ tiếp tục thành công và phát triển hơn nữa để đưa nhiều bạn học sinh được chạm tới ước mơ.

Câu chuyện của Huệ

Xin chào Nhà sách, em biết đến Nhà sách từ cuốn Công phá Đề thi THPT Quốc gia Sinh từ anh Kiên, tác giả của cuốn sách, cũng là admin của nhóm Sinh học Beeclass. Cuốn sách rất hay với 30 đề với lời giải chi tiết và một đề minh họa. Bên cạnh đó, các anh chị Lovebook Care thường xuyên cập nhật đề thi giúp cho em có nhiều nguồn đề để luyện và làm hơn. Các đề thi rất đúng trọng tâm, bao quát toàn bộ chương trình, lời giải chi tiết, xúc tích, đặc biệt anh Kiên còn thường xuyên livestream giảng lại các đề và đăng các câu hỏi lên nhóm để các bạn thảo luận. Nhờ có group học tập, em và các bạn cũng sôi nổi và học tốt hơn qua những lời giải đáp và cuộc thảo luận nhóm. Công phá Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học rất tuyệt vời, nó mang đến cho em rất nhiều kiến thức và kết quả trên cả mong đợi. Em cũng đã đọc qua các cuốn Công phá Đề khác của Nhà sách Lovebook từ những người bạn của mình và thấy khá là hay. Ngoài giải chi tiết các đề, cuốn sách còn có thêm những phần ghi chú lí thuyết rất bổ ích, Nhà sách cũng có các fanpage để giải đáp thắc mắc về sách cho từng cuốn Công phá. Tuy nhiên, sách vẫn còn một số lỗi nhỏ. Em mong Nhà sách sẽ hoàn thiện thêm để cuốn sách có thể tuyệt vời hơn cho khoá 2k2 tiếp theo. Lời cuối em xin được cảm ơn Nhà sách rất nhiều, cảm ơn Nhà sách đã cho ra đời những cuốn sách thật bổ ích cho những bạn học sinh chưa có định hướng học, không biết phải học phần nào như em. Mong nhà sách sẽ ngày càng phát triển và cho ra đời thêm nhiều những cuốn sách tuyệt vời hơn trước.

Câu chuyện của Minh

Em tên là Hoàng Lê Anh Minh, học sinh lớp 12 Chuyên Hóa 1, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong kỳ thi đại học vừa qua em đạt được, em đạt được tổng điểm khối B và khối D7 lần lượt là 25,80 và 26,15, trong đó điểm môn Hóa và môn Toán lần lượt là 8,75 và 8,8. Để đạt được kết quả như vậy cũng nhờ một phần cố gắng của bản thân và sự hỗ trợ rất lớn từ hai cuốn sách Công phá Toán 3 và Công phá Lý thuyết Hóa nói riêng và nhà sách Lovebook nói chung. Ban đầu, em được biết đến Lovebook nhờ cuốn sách Chinh phục kỳ thi học sinh giỏi THPT Quốc gia Hóa học, cuốn sách đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc ôn luyện và gặt hái được nhiều thành công trong các kỳ thi liên quan đến Hóa học. Và sau đó khi được biết nhà sách Lovebook đã cho xuất bản một bộ sách Công phá hỗ trợ học sinh trong giai đoạn ôn thi đại học, em đã vô cùng tin tưởng và đặt mua hai cuốn sách Công phá Toán 3 và Công phá Lý thuyết Hoá, hai môn học mà em không được tự tin cho lắm. Đối với môn Hoá, tuy là một học sinh chuyên Hoá nhưng do phải tham gia nhiều kỳ thi chuyên sâu về Hoá học nên không thể tập trung hoàn toàn cho Hoá đại học. Lúc đó, em hầu như rất chán nản vì không thể làm nhanh và chính xác như các bạn trong lớp nhưng cũng chính nhờ cuốn sách Công phá Lý thuyết Hoá đã giúp em tiết kiệm thời gian làm những câu lý thuyết dễ và khó nhưng vẫn chính xác cũng như thành thạo hơn trong các câu bài tập đếm và dành được nhiều thời gian cho những câu bài tập khó hơn. Đối với môn Toán, em hầu như mất cơ bản năm học lớp 11 và một phần kiến thức đầu năm lớp 12 do phải tập trung tham gia kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Hoá học nhưng cũng nhờ cuốn sách Công phá Toán 3 và sự hỗ trợ trong thời gian ôn luyện của các thầy cô và anh chị trong nhà sách Lovebook trên fanpage, em đã dần lấy lại được tự tin trong thời gian ôn luyện và chinh phục được nhiều bài toán 8-9 điểm và một số bài toán 9-10 bằng việc vận dụng các phương pháp và kĩ năng đã được rèn luyện từ cuốn sách. Khi nhận được kết quả, em cảm thấy rất vui tuy còn nhiều sai sót trong quá trình làm bài và cảm thấy vô cùng biết ơn đối với thầy cô, bạn bè và đặc biệt là nhà sách Lovebook. Một lần nữa em chân thành cảm ơn các thành viên của nhà sách Lovebook, những người đã hỗ trợ em rất nhiều trong thời gian ôn thi. Em sẽ luôn tin tưởng và trân trọng cũng như sẽ giới thiệu cho các bạn trẻ đang có nhu cầu biết đến Lovebook nhiều hơn và góp phần đưa Lovebook đến gần hơn với các bạn học sinh nói riêng và bạn đọc nói chung.

Câu chuyện của Vinh

Kính chào các thầy cô trong Nhà sách giáo dục Lovebook 😇😇 cùng với toàn thể các bạn học sinh.
Xin chào các bạn 😁 mình là Ngô Quang Vinh, học sinh lớp 12 chuyên Hóa trường THPT Lê Quý Đôn. Sau đây mình xin chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình về quá trình trải nghiệm bộ sách ❎Công Phá✅ của lovebook- Bộ sách đã giúp mình từ học sinh mất gốc đến đạt gần 28đ trong kì thi THPTQG 🎊🎊 Không giấu gì các bạn, là 1 học sinh trường chuyên lớp chọn, nghĩa vụ của mình là làm "gà chọi" tham gia các kì thi hsg quốc gia môn Hóa 😚 Kết quả là sau khi trở về lớp sau kì ôn luyện, mình gần như mất căn bản về toán, lý, đặc biệt là môn tiếng Anh 😰😰. Lúc này mục tiêu của mình, là tìm một cuốn sách để ôn cấp tốc, giúp mình có thể vượt qua kì thi thptqg với số điểm trung bình ➡thế nên mình đã được bạn giới thiệu cho mượn cuốn 💯Công Phá Casio💯( cuốn sách đã tạo bước ngoặt trong quá trình ôn luyện của mình). Mở đầu cuốn sách Casio, mình thực sự ấn tượng về cách dẫn dắt và các phương pháp độc lạ mà sách giới thiệu, cuốn sách đã giúp mình bắt kịp với các bạn trên lớp rất nhanh chỉ với hơn nửa tháng 😝😝. Nhận thấy được tác dụng to lớn của bộ sách lovebook, mình đặt hàng liền 1 lúc 6 cuốn bao gồm Công Phá và Công Phá Đề để ôn luyện cấp tốc trong khoảng thời gian 2 tháng cuối. Thời gian đó quả thật đáng nhớ 😂 mình ăn ngủ cùng công phá, thay phiên nhau đọc từng cuốn một( thú thật với các bạn mình chỉ đọc hết 2 cuốn, còn lại mới được chừng nửa mà đạt kết quả đáng vui mừng như vậy). Đầu tiên phải kể đến công phá toán, sau khi học cuốn Casio và quay lại cuốn Công Phá Toán, mình đã tự tổng hợp và cũng như tiếp thu được các phương pháp ▶Tự luận mix Casio◀, nhờ vậy mà mình đã được 9.6 môn Toán. Kế tiếp phải kể đến Công phá Lý thuyết Hóa, lúc đầu mình làm đề chỉ được tầm 7-8đ do sai quá nhiều lý thuyết, nhưng sau khi đọc và nắm vững được hơn nửa cuốn công phá Lý thuyết, mình đã có thể tự tin được 9+ hóa 😁 ( sự thật là đi thi mình chỉ vừa đủ 9.0 thôi). Ngoài ra công phá Lý, công phá Anh đã giúp mình thành công vượt cạn với kết quả lần lượt là 8.75 và 9.0. Mình giới thiệu với các bạn về bộ sách này không chỉ bởi lượng kiến thức Độc, Lạ, Chuẩn mà còn bởi lượng cộng đồng Fan Lovebook siêu to khổng lồ, sẵn sàng trợ giúp các bạn với các câu thắc mắc mà không tiện hỏi thầy cô ( nhờ chăm chỉ theo dõi group Sinh học Beeclass mà đứa dốt đặc sinh như mình cũng có thể đạt ngót 7đ 😇). Nhân đây em xin cảm ơn nhà sách, các thầy cô, các anh chị đã viết nên bộ Bí kíp này, bộ sách đã giúp em vượt qua mùa thi một các xuất sắc, mĩ mãn 💯💯.

Câu chuyện của Hiếu

Kính gửi nhà sách Lovebook!
Em là Đinh Trung Hiếu, học sinh lớp 12CH trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TPHCM). Trong kì thi THPTQG vừa qua, em đã dành được 25,25 điểm, trong đó điểm các môn toán-hoá-tiếng Anh lần lượt là 8.2, 8.25 và 8.8. Em đã học cuốn sách Công phá Toán p3.
Em đã biết đến bộ sách Công phá Toán từ cuối năm lớp 11 qua việc mượn sách Công phá p2 của bạn. Khi đó tình hình học toán của em khá thất thường khi điểm trung bình môn toán lớp 11 của em chỉ là 6.8, kém xa so với mức 8.3 của năm lớp 10. Sau khi thất bại ở kì thi HSGQG môn Hoá, em đã chọn mua cuốn sách Công phá Toán p3 để có thể học lại nhanh tất cả kiến thức toán lớp 12 mà em đã bỏ qua. Khi học, em đọc kĩ phần lí thuyết và đánh dấu lại những ý quan trọng. Với những bài tập khó, em hỏi ý kiến của giáo viên dạy toán rồi áp dụng vào bài làm trước khi dò đáp án. Trong giai đoạn nước rút trước kì thi THPTQG, bên cạnh việc luyện đề, em cũng coi lại phần study tip và một số cách bấm máy tính. Thành quả em đạt được rất khả quan khi điểm trung bình môn Toán lớp 12 của em là 8.6 và dành được 8.2 điểm trong kì thi THPTQG.
Hình thức trình bày bìa và nội dung đẹp mắt, thu hút, khác biệt với những cuốn sách tham khảo khác trên thị trường cũng là một lí do khiến em chọn Công phá Toán p3 làm người bạn đồng hành trong những tháng cuối cùng của cấp 3. Ảnh bìa của các đầu sách Lovebook 2018-2019 đều có hình những nhà khoa học vĩ đại, ví dụ như với cuốn Công phá toán p3 là nhà toán học người Ý Gerolamo Cardano. Cách trình bày nội dung hiện đại với hình thức chia 2 cột giúp em thấy việc đọc sách thoải mái, dễ dàng hơn. Công phá Toán 3 giúp em rất nhiều trong việc hệ thống lại kiến thức toán 12 một cách nhanh gọn, đặc biệt là những phần khó như nguyên hàm, số phức...
Cuối cùng, em xin cảm ơn Nhà sách đã dành tâm huyết và chất xám để tạo ra những đầu sách tham khảo rất chất lượng từ khâu nội dung đến trình bày. Em hy vọng rằng Lovebook sẽ ngày càng phát triển để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu học tập và tham khảo của các thầy cô và nhiều thế hệ học sinh khắp bắc chí nam!

Câu chuyện của Nhi

Em là Cao Mẫn Nhi, học sinh lớp 12A3, trường THPT Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Em thi khối D với số điểm là 24.5, môn Toán của em được 8,4. Để đạt được kết quả này, em đã sử dụng cuốn sách Công phá Toán 3. Công phá toán 3 là một quyển sách bổ ích nhất từ trước đến giờ mà em học. Khi học ở trường, có những phần nào em cảm thấy mông lung thì về nhà em lật sách Công phá toán 3 ra đọc lại lý thuyết, làm hết bài tập trong đó. Trong quá trình luyện đề trong những tháng cao điểm, phần nào em quên em lại lật lại sách để xem lại cho nhớ. Trước khi học cuốn sách, em còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập môn Toán, đặc biệt là khi học phần Nguyên Hàm, Tích phân, ở trường học phần này em thấy mơ hồ lắm nhưng sau khi dành ra 3 tuần để học hết các phần trong sách thì em đã cảm thấy dễ thở hơn. Từ đó, em có thể giải quyết tốt các bài tập phần này cũng như hiểu sâu kiến thức trên lớp, giúp cho điểm số của em tốt hơn
Một điều rất hay ở sách là có thêm đề kiểm tra và phần STUDY TIP, đặc biệt là có cả chữ kí của chị Huyền - điều làm em cảm thấy tình cảm cũng như những gì mà anh chị muốn truyền tải cho chúng em. Sách Công phá toán 3 là một quyển sách trình bày hợp lý có hệ thống kiến thức rõ ràng. Thật sự Công phá toán 3 là 1 quyển sách rất tuyệt vời đã giúp ích cho em trong việc ôn thi và đạt kết quả mong muốn trong kì thi Đại học. Em xin chân thành cảm ơn chị Huyền cùng nhà sách Lovebook. Hy vọng trong thời gian tới Lovebook sẽ cho ra nhiều siêu phẩm sách hơn nữa để giúp các bạn học sinh chinh phục được kì thi THPTQG

Câu chuyện của Yến

" Trước khi đọc cuốn sách này, môn Toán với em khá khó, khi em làm những bài kiểm tra online hay những đề thi thử em chỉ được tầm 6 đến trên 7 điểm. Sau khi được bạn bè giới thiệu, em quyết định mua quyển sách Công phá Toán 3 để cải thiện điểm số và kết quả là các bài thi thử của em đều được trên 8 điểm và mới đây thôi, bài thi môn Toán của em được 9.2 điểm"
Cảm nhận của em về cuốn sách Công phá Toán 3:
Em là Nguyễn Hải Yến, học lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, tỉnh Hà Nam. Trong kì thi THPTQG, em đạt được điểm số 9.2 môn Toán.
Để đạt được kết quả này em đã đọc cuốn sách Công phá Toán 3.
Kinh nghiệm đọc cuốn sách này của em đó là: Đọc và ghi nhớ phần lý thuyết, sau đó làm những ví dụ của từng dạng bài, đặc biệt ghi nhớ phần Study tip bởi phần đấy bao gồm những công thức, những chú ý giúp em làm bài tập nhanh hơn, hiệu quả hơn. Em thường ghi nhớ những công thức ấy vào một quyển sổ nhỏ và hầu như ngày nào tới trường em đều mang nó đi học, để dễ tra cứu mà mỗi khi đọc lại em lại càng nhớ rõ công thức đó. Khi làm các bài tập, em trước tiên trình bày cách tính tự luận trước để hiểu rõ các bước làm và bản chất của các dạng bài, khi thành thạo rồi, em làm lại những bài tập ấy bằng các cách nhanh hơn, ngắn gọn hơn như sử dụng công thức tính nhanh, sử dụng máy tính,… Sau mỗi chủ đề đều có một số bài kiểm tra, em thường tính giờ những bài kiểm tra đó và tạo áp lực về thời gian để giúp em quen dần và giúp tăng tốc độ làm đề của em. Sau mỗi bài kiểm tra, em tự chấm điểm và ghi lại kết quả để theo dõi tiến bộ của bản thân. Những câu nào mà em chưa làm được thì sẽ ghi lại riêng, xem đáp án và làm lại bài đấy. Vào tháng cuối cùng trước thi, em tích cực làm những đề thi thử, cố gắng áp dụng những cách làm nhanh để làm bài vừa nhanh vừa chính xác.
Trước khi đọc cuốn sách này, môn Toán với em khá khó, khi em làm những bài kiểm tra online hay những đề thi thử em chỉ được tầm 6 đến trên 7 điểm, rất ít khi được 8 điểm. Sau khi được bạn bè giới thiệu, em quyết định mua quyển sách Công phá Toán 3 để cải thiện điểm số của mình với mục tiêu được 9+ môn Toán. Và kết quả là, chỉ sau gần một học kỳ, các bài thi thử của em đều được trên 8 điểm và mới đây thôi, bài thi môn Toán của em được 9.2 điểm cũng tức là em đã hoàn thành được mục tiêu của mình.
Công phá Toán 3 quả thật là một cuốn sách hay, các dạng bài toán, các bài tập được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Cuốn sách đề cập đến nhiều dạng bài tập từ dễ đến khó, đồng thời cũng đưa ra cách giải cho từng bài vừa nhanh, vừa dễ hiểu. Cuốn sách không chỉ giúp em hiểu được từng dạng bài mới mà em chưa từng gặp mà còn giúp em tính nhanh qua các công thức tính nhanh và các mục giảng dạy cách tính bằng máy tính Casio. Đây cũng chính là điểm đặc biệt của cuốn sách này so với những sách khác. Những cuốn sách tham khảo mà em đã mua trước đó thường không có những phương pháp tính nhanh, hoặc có những công thức tính nhanh lại không có phương pháp bấm máy tính. Nếu em muốn trau dồi cách tính bằng máy tính thì em lại phải mua thêm 1 cuốn sách nữa. Nhưng cuốn Công phá Toán 3 lại có cả 2 trong 1: Vừa tính tay được, vừa tính bằng máy tính được, có nhiều cách cho em lựa chọn để làm bài nhanh nhất có thể. Cũng chính vì thế mà em rất yêu thích cuốn sách này.
Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến Nhà sách Lovebook đã xuất bản một cuốn sách vừa hay vừa bổ ích như vậy. Em sẽ giới thiệu cuốn sách này tới các em lớp dưới để cuốn sách càng được nhiều bạn biết đến và giúp càng nhiều bạn học sinh được nâng cao môn Toán.
Em xin chân thành cảm ơn!

Câu chuyện của Mai

Theo lời giới thiệu của 1 vài anh chị khóa trên, em đã mua và đọc Công phá Toán 3. Em cảm thấy quyển sách viết rất khoa học, bài tập và giải chi tiết rất dễ hiểu. Hệ thống lí thuyết và công thức rất đầy đủ nó giuos em học bài và làm đề tốt hơn. Gần thi chị Ngọc Huyền còn thường xuyên gửi mail hỏi thăm việc đọc sách, thậm chí còn gửi cả đề thi thử của các trường và giải chi tiết. Em rất cảm ơn chị và nhà sách. 

Câu chuyện của Ngọc

Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn nhà sách Lovebook và các anh chị trong đội ngũ Lovebook. Các anh chị rất nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của chúng em ạ và đặc biệt là chị Ngọc Huyền LB. Em chỉ tình cờ biết đến chị Huyền và Lovebook, nhưng thật sự điều đó đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập 3 năm THPT. Cuốn sách thật sự rất hay, chi tiết và dễ dàng sử dụng. Nó thật sự khác biệt với những cuốn sách mà em từng đọc, đặc biệt là những study tip giúp em dễ hiểu và dễ ghi nhớ công thức hơn. Kinh nghiệm đọc sách của em rất đơn giản, em đọc thật kĩ lý thuyết 2, 3 lần rồi sau đó làm hết bài tập trong sách. Bài tập được chọn lọc kĩ càng và nhiều dạng nên em học được thêm nhiều hơn. Đặc biệt là lời giải rất chi tiết và rõ ràng, vì thế giúp em tìm ra được lỗi sai và cách làm bài nhanh hơn. Em là một đứa rất mù lý thuyết nhưng nhờ sách Công phá mà em nắm chắc được lý thuyết và làm bài một cách dễ dàng nhờ sự tâm huyết của các thầy cô trong từng trang sách (đặc biệt là Công phá Toán và Lý). Một lần nữa em thật sự rất biết ơn nhà sách Lovebook và chị Ngọc Huyền LB. Chúc nhà sách Lovebook sẽ ngày càng thành công và được các bạn đón nhận nhiều hơn, và ngày càng nhiều độc giả yêu mến. 

Câu chuyện của Yên

Hai năm đầu cấp 3 của em, em chưa có khái niệm dùng sách nâng cao là gì. Bởi em vẫn chưa tin tưởng những quyển sách được giới thiệu trên mạng, cũng như những quyển mà người ta vẫn gọi là "chuẩn". Đến đầu năm 12, người chị của em tặng em một quyển Công phá Toán 3, em mới bắt đầu hiểu. Rằng một quyển sách nâng cao đáng tin là cần thiết, và quyển Công phá đầu tiên của em đã đáp ứng đủ mọi yêu cầu lúc đó.
Quyển sách chứa những lý thuyết, mẹo, những "study tip" đầy đủ, dễ hiểu; những "Bài tập rèn luyện kĩ năng" theo mỗi chủ đề của cuốn sách mà ngay sau đó là phần hướng dẫn giải chi tiết được chị Ngọc Huyền LB làm rất tỉ mỉ.
Học trong sách thôi vẫn chưa đủ, mỗi tuần đến dịp thi thử, những bộ đề thi thử các trường được LB cập nhật liên tục, kèm theo đó là đáp án giải chi tiết đã giúp em rất nhiều trong những tháng cuối cùng ôn luyện kì thi THPT Quốc Gia.
Cuốn sách là những tâm huyết, là tình cảm của đội ngũ LB, nên trước vài tháng kỳ thi THPT QG em đã mạnh dạn đầu tư thêm 2 quyển Công phá Toán và Lý, một phần là để ôn kiến thức, một phần là để tiếp cận bộ đề đầy đủ kèm theo cuốn sách.
Những năm tháng học tập vật vả, để em đạt được 1 thành quả khá ổn
Toán 9
Lý 8.75
Trong đó 1 phần lớn lao là từ 2 quyển Công Phá nêu trên.

Câu chuyện của Yên

Hai năm đầu cấp 3 của em, em chưa có khái niệm dùng sách nâng cao là gì. Bởi em vẫn chưa tin tưởng những quyển sách được giới thiệu trên mạng, cũng như những quyển mà người ta vẫn gọi là "chuẩn". Đến đầu năm 12, người chị của em tặng em một quyển Công phá Toán 3, em mới bắt đầu hiểu. Rằng một quyển sách nâng cao đáng tin là cần thiết, và quyển Công phá đầu tiên của em đã đáp ứng đủ mọi yêu cầu lúc đó.
Quyển sách chứa những lý thuyết, mẹo, những "study tip" đầy đủ, dễ hiểu; những "Bài tập rèn luyện kĩ năng" theo mỗi chủ đề của cuốn sách mà ngay sau đó là phần hướng dẫn giải chi tiết được chị Ngọc Huyền LB làm rất tỉ mỉ.
Học trong sách thôi vẫn chưa đủ, mỗi tuần đến dịp thi thử, những bộ đề thi thử các trường được LB cập nhật liên tục, kèm theo đó là đáp án giải chi tiết đã giúp em rất nhiều trong những tháng cuối cùng ôn luyện kì thi THPT Quốc Gia 2019.
Cuốn sách là những tâm huyết, là tình cảm của đội ngũ LB, nên trước vài tháng kỳ thi THPT QG em đã mạnh dạn đầu tư thêm 2 quyển Công phá Toán và Lý, một phần là để ôn kiến thức, một phần là để tiếp cận bộ đề đầy đủ kèm theo cuốn sách.
Những năm tháng học tập vật vả, để em đạt được 1 thành quả khá ổn
Toán 9
Lý 8.75
Trong đó 1 phần lớn lao là từ 2 quyển Công Phá nêu trên.

Câu chuyện của Na

"Trước khi biết đến Công Phá Toán, kết quả học tập của em ở trường chỉ ở mức khá. Và sau khoảng thời gian dùi mài cuốn sách, Công Phá Toán đã thay đổi điểm số của em rất nhiều. Em tiến bộ rõ rệt, nâng cao điểm số sau các bài kiểm tra "
Em tên là Nguyễn Thị Thu Na, học lớp 12B5, trường THPT Nam Đông. Kì thi THPT Quốc gia 2019 em đạt được điểm 9 môn Toán (tổng 26,35đ khối D07; đã cộng 0,75đ ưu tiên). Biết đến sách Công Phá Toán qua một anh khóa trên, được giới thiệu về cuốn sách rất hay nên em đã quyết định mua sách Công Phá Toán 3. Cuốn sách bao gồm tất cả các chủ đề trong chương trình 12. Cuốn sách hơn 600 trang bao gồm lý thuyết, bài tập, đáp án chi tiết nhưng vẫn đảm bảo tính cô đọng, súc tích mà giá lại cực kì rẻ luôn ạ (em mua ở Tiki lúc sale còn khoảng 140.000đ). Sách in 2 màu, trình bày 2 cột giúp dễ học, dễ nhớ gấp nhiều lần. Về việc học sách, với những kiến thức mới, sách có cả lý thuyết để học và bài tập ví dụ kèm lời giải chi tiết ngay bên dưới, rất dễ để ôn lại nội dung đã quên sau thời gian học qua chủ đề khác. Sau mỗi chủ đề có bài kiểm tra để kiểm tra lại kiến thức mình đã học, xem mình đang ở mức độ nào để có định hướng học đúng hơn. Đặc biết, cuốn sách rất chú trọng tới những vấn đề hay gây nhầm lẫn. Ngoài ra, trong mỗi chủ đề đều có các STUDY TIP để giải nhanh, ghi nhớ nhanh các kiến thức và các cách giải khác trong một bài toán, giải nhanh bằng máy tính Casio. Phần bài tập vận dụng cao đã giúp em nâng cao điểm số tối đa. Trước khi biết đến Công Phá Toán, kết quả học tập của em ở trường chỉ ở mức khá. Và sau khoảng thời gian dùi mài cuốn sách, Công Phá Toán đã thay đổi điểm số của em rất nhiều. Em tiến bộ rõ rệt, nâng cao điểm số sau các bài kiểm tra. Không chỉ học được trong sách, em còn nhận được Mail, tin nhắn quan tâm, hỏi han tình hình học tập và gửi đề kèm lời giải chi tiết; các tài liệu hay để tham khảo thêm. Được tham gia Group học tập ở Facebook để có thể hỏi bất cứ bài tập nào còn chưa giải ra trong những tháng cuối luyện đề từ chị Ngọc Huyền và nhà sách. Em thật sự rất tâm đắc cuốn sách. Em chưa từng hối tiếc vì đã chọn Công Phá Toán. Cuốn sách thật sự rất "đẹp", đẹp về nội dung và cả hình thức ạ. Em chưa từng tìm thấy cuốn sách nào có cả chữ ký và lời chúc của tác giả trong mỗi cuốn như vậy. Thế mới biết được tâm huyết của nhà sách và tác giả như nào ạ. Cảm ơn nhà sách Lovebook và chị Ngọc Huyền LB đã viết nên CP Toán và luôn đồng hành cùng em trong những năm tháng lao đầu vào học tập để em có được điểm 9 siêu to khổng lồ như này ạ. Em mãi luôn ủng hộ và tin tưởng Lovebook.
để đạt điểm 9 môn Toán trong kì thi THPT QG.

Câu chuyện của Trang

" Như người đi trong sa mạc vớ được nước, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tình thế cấp bách, em đã tìm ra giải pháp cho môn Toán của mình - Công phá Toán 3."
Em tên Văn Phương Trang, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Em được 24 điểm khối B trong kì thi đại học trong đó môn Hóa 8.25 điểm và môn Toán 8.0 điểm.
Vì học trường chuyên nên em học khá lệch, em không tự tin lắm vào môn toán. Mỗi lần làm đề môn toán của em chỉ được 5 đến 6 điểm, em thực sự rất sợ. Em chọn khối B vì em muốn làm các ngành Y khoa vậy nên lựa chọn đại học của em thu hẹp đi rất nhiều. Em luôn lo lắng nếu không cải thiện tình hình môn Toán thì sẽ khó để thi vào các trường Y khoa. Lớp em có một bạn học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Một ngày em hỏi đùa bạn đó rằng: "Cậu ăn gì mà giỏi thế?". Bạn đó chỉ cười rồi trả lời rất nghiêm túc rằng mình học sách Công phá của Lovebook và còn khuyến khích em mua học. Lúc đầu em khá bất ngờ vì không có thói quen mua sách kham khảo và sách kham khảo thường có chất lượng không đảm bảo. Thế nhưng sách Công phá của Lovebook lại được review khá tốt, đặc biệt là cuốn Công phá toán 3. Vậy nên em quyết định mua cuốn sách ấy.
Em thường ra những quyết định sai lầm nhưng việc mua cuốn công phá toán 3 chắc chắn không phải là một trong số đó. Như người đi trong sa mạc vớ được cốc nước, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong tình thế cấp bách, em đã tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình. Môn toán của em được cải thiện đi rất nhiều, dần dần em tự tin làm được 7 điểm rồi 8 điểm. Em không phải học sinh xuất sắc nên em chỉ nhắm đến học chắc, học kĩ. Cuốn công phá Toán 3 đã đáp ứng được nhu cầu của em. Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề và được sắp xếp khoa học, ngắn gọn và dễ hiểu. Một số chương còn có công thức giải nhanh giúp em nâng cao hiệu suất làm bài. Em thực sự rất mừng. Nếu có thể quay ngược thời gian thì có lẽ em sẽ quay trở về quá khứ năm em học lớp 11 và nói với chính mình rằng: "HÃY MUA CÔNG PHÁ TOÁN 3 MÀ HỌC NHÉ!".
Điểm của em mặc dù khiêm tốn hơn các bạn độc giả cùng đọc cuốn sách này nhưng em rất vui vì em đã cố gắng hết sức. Em xin gửi lời cám ơn đến những tác giả đã viết nên các cuốn công phá, những thầy cô đã luôn đồng hành và giúp đỡ em cùng các bạn độc giả qua các trang mạng xã hội. Và cuối cùng xin cám ơn nhà sách Lovebook đã mở ra cho em nhiều cơ hội nhờ cuốn sách hay và bổ ích này. Em xin hết.

Câu chuyện của Cường

Em là Trần Mạnh Cường học lớp 12A4.1 trường THPT Chuyện Nguyễn Thiện Thành. điểm số của em trong kì thi vừa qua là 24.45 ( đã cộng). Để đạt được điểm số vừa qua em đã học kết hợp giữa sách giáo khoa và đọc thêm trong sách Công Phá. Sách công phá thường có những phần lý thuyết mở rộng hơn SGK giúp em nắm bắt thêm những phần mới , ngoài ra còn có những phần so sánh, đúc kết giúp cho em càng hiểu bài hơn khi tự học và tìm hiểu. Đối với môn Toán, trước kia em chỉ làm được những phần cơ bản khi gặp đến những phần vận dụng cao 1 xíu thì em đã đành bó tay, nhưng từ khi có sách công phá, em đã làm được nhiều bài tập vận dụng cao hơn và từ một học sinh chỉ từ 6.5 mà em đã đạt được điểm số 8.2 trong kì thi vừa qua, tuy không phải là một con số ấn tượng nhưng em cảm thấy rất vui. Riêng với môn Sinh, trước khi biết đến Công Phá em rất nghèo nàn về kiến thức lẫn bài tập, lý thuyết thì em đánh 10 câu thì đã sai đến 4 câu, bài tập thì đối với những câu thuộc về đếm số câu đúng thì em làm sai rất nhiều, còn đến với những câu như phả hệ thì em chỉ biết "lụi" !. Nhưng kể từ khi có Công Phá em đã trôi trãi hơn rất nhiều, Lý thuyết trong sách được trình bày từ bao quát đến chi tiết, ngoài ra còn có những hình ảnh minh họa giúp em hiểu rõ và nhớ lâu hơn. Ngoài ra khi học xong, phía sau sách còn có 1 chuỗi những ví dụ từ khó đến dễ có kèm cả đáp án chi tiết giúp em nắm rõ kiến thức hơn. Bên cạnh đó còn có cả bài tập tự rèn rất nhiều, đa số từ 100 câu trở lên giúp em có thể tự rèn và nắm bắt được những phần mình còn thiếu sót và hỏng. Nhờ vậy em đã đạt điểm 9 trong kì thi vừa qua, quả là 1 con số ấn tượng mà một học sinh đã từng rất dốt Sinh như em mà đạt được. Qua đó em rất cám ơn Nhà sách đã mang đến cho em một trãi nghiệm giúp em cải thiện được rất nhiều trình độ của mình, chính nhờ vậy mà em có thể đỗ vào ngôi trường đại học mà em đã mơ ước. Em xin cám ơn

Câu chuyện của Trang

"Trước khi biết đến cuốn sách này, đến tận tầm cuối tháng 12 em vẫn chỉ là học sinh mất gốc môn toán với điểm số khiêm tốn. Sau khi bạn em mua sách này em có đọc thử và cảm giác cuốn sách sẽ giúp ích cho em rất nhiều nên ngày buổi tối đó em đã nhanh chóng đặt sách. Đúng như mong đợi chỉ sau 1 tháng tập trung cày sách em đã tự tin làm được đến 7 điểm toán, đó có thể không cao với 1 số bạn nhưng với em số điểm đó quả như một món quà không tưởng. "
Em là Nguyễn Thùy Trang học sinh lớp 12a1 trường THPT Lý Thái Tổ ở Bắc Ninh. Trong kì thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua em đã đạt 26.1 điểm khối A1 đặc biệt là 9.2 điểm môn Toán. Điểm số em có được nhờ một phần lớn vào cuốn sách Công phá Toán 3 của nhà sách Lovebook. Trước khi biết đến cuốn sách này, đến tận tầm cuối tháng 12 em vẫn chỉ là học sinh mất gốc môn toán với điểm số khiêm tốn. Sau khi bạn em mua sách này em có đọc thử và cảm giác cuốn sách sẽ giúp ích cho em rất nhiều nên ngày buổi tối đó em đã nhanh chóng đặt sách. Đúng như mong đợi chỉ sau 1 tháng tập trung cày sách em đã tự tin làm được đến 7 điểm toán, đó có thể không cao với 1 số bạn nhưng với em số điểm đó quả như một món quà không tưởng. Rồi em cày dần các bài tổng hợp và luyện các đề chị Huyền gửi cho, những bài tổng hợp giúp em nắm vững kiến thức và các đề toán giúp em nâng cao kĩ năng phản xạ làm bài. Đây là điểm đột phá hơn hẳn các cuốn sách khác. Sách giúp em xây lại của nền kiến thức vững chắc từ đó em có thể tự tin làm những bài có trình độ cao hơn. Có những câu đơn giản em cứ ngỡ đã nằm lonfg vậy mà nhìn cách lg và hướng dẫn của sách em mới biết lâu nay em chỉ học vẹt chứ không hề hiểu bản chất. Em nghĩ chính cách trình bài khoa học hệ thống hoá kiến thức cũng như chế độ chăm sóc khác như gửi đề kèm đáp án, mở group học tập giải đáp thắc mắc đã giúp em tự tin làm chủ kiến thức của mình. Đặc biệt em rất thích các study tip của sách cùng với cách trình bày cột ở đáp án khiến em ấn tượng với kiến thức hơn nhớ lâu hơn. Vì vậy ở đây nhân cơ hội này em xin gửi lời cảm ơn đến nhà sách Lovebook đã mang đến cho em cuốn sách hay và bổ ích như vậy, cám ơn chị Huyền đã viết lên cuốn sách này, em biết chị còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn nhiều nhưng có lẽ vì vậy cách chị viết sách cảm giác rất gần gũi khiến em cảm giác đang được một người bạn giảng bài, em cũng cảm ơn các anh chị admin của group học sinh sách công phá đã giúp em trả lời nhiều thắc mắc về bài tập. Em xin chúc nhà sách ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như chị Huyền ngày càng thành công hơn trong công việc. Em biết nếu không có cuốn sách Công phá Toán 3 này thì điểm toán 9.2 của em có lẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Em cũng hi vọng cuốn sách này sẽ đưa nhiều bạn đến được ngôi trường mơ ước của mình như em

Câu chuyện của Trung

"Em thật sự cần một bộ sách cùng với những kiến thức đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao để không phải học quá nhiều và dàn trải, khó tổng hợp. Thế là em chọn đến nhà sách Lovebook và tuyệt vời em đã chọn đúng. "
Gửi anh chị, em là Đặng Hữu Trung, học lớp 12CH, trường THPT Gia Định, em rất vui khi đạt được điểm số 27,75. Trước năm học này, thật sự là em đã quyết định thi lại khi đang học Đại học - một quyết định vô cùng khó khăn, khi ấy em gần như không nhớ nhiều về kiến thức THPT, một bộ sách cùng với những kiến thức đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao là những gì em cần để không phải học quá nhiều và dàn trải, khó tổng hợp. Thế là em chọn đến nhà sách Lovebook và tuyệt vời em đã chọn đúng. Cả 3 quyển sách em chọn: Công phá Toán 3, Công phá Bài tập Hóa và Công phá Bài tập Sinh đều rất đầy đủ, hơn hết là hệ thống bài tập đa dạng phong phú, có thể phát triển tư duy rất tốt. Bộ sách có thể nói là tốt nhất từ trước đến giờ mà em được đọc, em sau khi đọc một thời gian cũng rất bất ngờ vì độ đầy đủ và đa dạng của sách. Một ngày em sẽ học chừng 10 tiếng đồng hồ, dành mọi sự tập trung, ý thức của mình vào thời gian này. Cách học của em là sau khi xem lí thuyết và một số bài tập ví dụ, ở những bài tập ví dụ kế tiếp em sẽ che phần lời giải lại và tự làm thử, sau đó em sẽ so sánh cách làm của em với sách và học được thêm 1 hướng giải nữa, nếu quá lâu (thường là 30 phút trở lên) không nghĩ ra hướng làm thì em sẽ xem lời giải và cứ như thế, ở phần bài tập tự luyện cũng như vậy, cứ mày mò dần dần và cố gắng tìm ra hướng tư duy chung của từng môn học, ở từng chuyên đề cụ thể, em thấy nó khá hiệu quả. Sau khi học xong 1 chuyên đề, chừng 2 tuần em sẽ mở ra xem lại, rà soát lại để kiến thức được in sâu hơn. Nhờ những cuốn sách quý mà chỉ hơn 3-4 tháng em đã ôn lại được gần như 80% lượng kiến thức bị hổng của mình, cảm thấy như tư duy của em được rèn luyện và tốt hơn trước vậy. Nói về mức độ đầy đủ, theo đánh giá của em, khó có 1 bộ sách nào đủ được như thế, bài tập trọng tâm, không quá cao siêu như 1 số đầu sách hiện nay, không hề sát với kiến thức THPT. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn, gửi lời biết ơn sâu sắc của em tới các anh chị, các quý thầy cô đã tạo ra bộ sách này, giúp em hoàn thành được ước mơ của em ạ.

Câu chuyện của Hoa

Em tên là Đỗ Thị Hoa học lớp 12H trường THPT Thanh Hà
- Em đã sử dụng cuốn sách Công phá toán 3 trong thời gian ôn thi Đại Học
- Kinh nghiệm của em khi dùng cuốn sách này là đọc thật kĩ phần kiến thức để hiểu rõ bản chất của từng bài, từng chuyên đề, đồng thời xem thêm những study tip để vận dụng linh hoạt giải nhanh những câu trắc nghiệm, rút ngắn thời gian. Sau đó em bắt tay làm các câu hỏi củng cố kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.
- Trước khi sử dụng sách môn Toán của em rất tệ, em chỉ làm được những câu hỏi bài tập ở mức độ nhận biết đôi khi còn sai lung tung vì không nắm chắc kiến thức. Do vậy kết quả thi thử của em cực thấp có lần khảo sát em chỉ được 5,2.
- Sau khi học thêm trong sách em dần dần tiến bộ, điểm số cũng được cải thiện đáng kể. Em không còn sợ môn Toán như lúc trước mà tích cực giải các câu hỏi trong đề thi thử và trong sách
- Cảm nhận của em về sách đó là sách có dung lượng vừa phải, được bố trí các nội dung kiến thức hợp lí, dễ nhìn không làm người đọc cảm thấy chán nản và sợ hãi vì có quá nhiều thứ phải học. Sách đã hệ thống lại mọi kiến thức cần thiết để phục vụ cho kì thi THPTQG đặc biệt còn giúp học sinh có những bí kíp giải nhanh các câu hỏi trong thời gian ngắn. Các câu hỏi bài tập được sắp xếp khoa học và còn có đáp án chi tiết thuận tiện khi làm bài
- Cuốn sách cung cấp cho em đầy đủ kiến thức để em tự tin bước vào kì thi Đại Học đầy khó khăn. Thời gian em sử dụng sách không quá nhiều nhưng em có thể nhanh chóng lấp đầy những lỗ hổng kiến thức trong thời gian trước. Cuốn sách đúng như tên gọi của mình đã phá tan mọi lo lắng, sợ hãi của học sinh lớp 12.
- Môn Toán không phải thế mạnh của em nên em không dành quá nhiều thời gian cho nó. Em cũng không có nhiều sách để ôn thi nhưng em nghĩ sách Công phá Toán 3 là cuốn sách rất cần thiết cho các bạn học sinh mong muốn đạt điểm số cao để đậu vào ngôi trường Đại Học mong ước của mình. Nếu như học các kiến thức trong sách một cách nghiêm túc với sự quyết tâm cao độ, chắc chắn chúng ta sẽ hái được trái ngọt của sự thành công
- Cuối cùng em muốn gửi đến Nhà sách lời cảm ơn chân thành. Tuy rằng điểm môn Toán của em không cao nhưng đó là những gì em thật sự mong mỏi trong thời gian ôn thi của mình. Em đã làm được điều tưởng rằng không bao giờ trở thành hiện thực. Em hi vọng Nhà sách sẽ xuất bản thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa để giúp các bạn học sinh vượt vũ môn thành công với điểm số thật cao.

Câu chuyện của Vân Anh

Em tên là Đinh Thị Vân Anh học sinh lớp 12D trường THPT Nho Quan B. Điểm thi em đạt được trong kì thì THPT Quốc gia vừa rồi là 26.5 (chưa cộng) khối D.
Em đã may mắn biết đến và học theo cuốn sách Công phá Toán 3. Em phối hợp các kiến thức được học trên lớp và đọc kĩ các kiến thức trong cuốn sách để có một hệ thống đầy đủ nhất. Sau khi nắm vững kiến thức, em học làm theo hướng dẫn trong sách cũng như làm các dạng tương tự để quen. Nếu có thể, em cố gắng giải các bài tập nâng cao, bài nào không làm được em đọc phần hướng dẫn giải chi tiết trong sách, sau đó làm lại bài đó cho thật nhớ. Phải thật chăm chỉ và có một cái nhìn logic thì chắc chắn kiến thức đó sẽ giúp vận dụng vào bài tốt nhất.
Trước khi em học Công phá Toán thì đối với em môn toán luôn đặt ra một thách thức lớn, có rất nhiều dạng bài em chưa từng biết cũng như không thể giải quyết được, điều đó khiến khi em làm các đề thi thử thì kết quả không như em mong đợi. Tuy nhiên, sau khi học Công phá thì em đã có một kiến thức khá vững có thể làm bài tập các dạng một cách hiệu quả, điểm số của em được cải thiện rõ rệt, em đã có thể tự tin giải quyết các đề thi. Em thấy sách thực sự rất bổ ích, lượng kiến thức đầy đủ chắt lọc những kiến thức cần cho ôn thi THPT Quốc gia, hệ thống bài tập được xây dựng một cách phong phú, các dạng bài tổng hợp lại hay, phù hợp với nhu cầu ôn luyện của em. Sách có một hệ thống rất rõ ràng, bài tập được phân loại từ cơ bản đến phức tạp, đặc biệt có các khung ghi nhớ, có các công thức nhanh mà em không thể tìm thấy trong những quyển sách khác.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn tới Nhà sách đã tạo ra một cuốn sách rất tuyệt vời, nó giúp em chính phục chặng đường thi khó khăn vừa rồi để đạt được kết quả mong muốn.

Câu chuyện của Khiêm

     Em là Nguyễn Trọng Khiêm, học sinh lớp 12A10, trường thpt Ngô Gia Tự - Lập Thạch - Vĩnh Phúc. Với em là một người luôn cầu toàn cho công việc của mình nên kì thi đại học là một thứ quan trọng mà em chăm chút chuẩn bị. Không biết với nhiều bạn khác cũng như em thì sao nhưng thành thật mà nói dù em đã có cố gắng hơn trong việc ôn tập và rèn luyện của mình nhưng thực sự kiến thức vô cùng mênh mông và rộng mở, dù đã cố gắng ôn luyện kĩ nhưng vẫn có nhiều dạng bài mình vẫn cảm thấy khó hiểu khó nhớ. Đôi khi gặp lại một dạng bài mình đã học đã làm nhưng cũng vì tâm lí chưa vững vì có quá nhiều những lo toan khiến cho bản thân trở nên tự ti và não bộ không hoạt động được như công sức vốn có của nó. Và, nếu cứ tiếp tục ôn luyện và bước vào phòng thi trong tâm thế như vậy em cũng không chắc mình có được nổi 20 điểm không. Nhưng rồi em cũng đã đạt được kết quả 24.15 trong kì thi thptqg 2019 vừa rồi...

Câu chuyện của Hạnh

Mình tên là Đặng Thị Hạnh , học sinh lớp 12A1 trường THPT Văn Lâm . Đầu năm học kì 1 , mình rất sợ môn Toán , nghe anh chị khoá trên chia sẻ rằn lg : phần hàm số rất dễ lấy điểm và nó chiếm khá nhiều trong đề thi Đại Học , nhưng mình lại thấy rất khó hiểu phần này . Và mỗi khi bắt tay vào làm bài , mình rất lúng túng và không biết hướng giải như nào . Vì không đi học thêm bên ngoài nên quá trình học và tiếp thu kiến thức của mình rất khó và kĩ năng không nhạy bằng các bạn cùng lớp . Nỗi lo sợ môn Toán của mình ngày càng trầm trọng . Mình có tâm sự quá trình học của mình với một anh khoá trên mà mình quen biết qua Facebook . Anh ấy giới thiệu qua cuốn Công Phá Toán 3 và cũng có chụp cho mình xem một vài trang sách , lúc ấy mình cũng thấy khá ưng và quyết định đặt mua sách trên Tiki . Giá sách lúc ấy được giảm . Có thể nói là rẻ nhưng bất ngờ đối với mình nhất là chất lượng của sách . Từ giấy viết rồi đến cách trình bày trang sách. Phần mình thấy ưng nhất đó là study tip được bố trí bên trái sách . Đó là phần tóm gọn kiến thức và những lưu ý quan trọng mà mình cần nhớ. Vì mình không học thêm bên ngoài nên có rất nhiều thời gian để học cuốn sách này . Sách viết rất chi tiết và phân rõ từng dạng bài tập kèm theo phương pháp và ví dụ. Mình học thấy khá thích thú và tiếp thu kiến thức rất dễ dàng . Qua quá trình học , mình không thấy lo sợ môn toán và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình và điểm số đạt được trong quá trình học năm lớp 12 . Mình thực sự rất vui và cảm thấy may mắn khi được sở hữu cuốn sách này . Học sách , phần nào khó hiểu , mình có thể hỏi các anh chị trên facebook qua group gia đình Ngọc Huyền LB . Mình học được nhiều hơn , biết nhiều phương pháp giải nữa. Giải của sách cũng rất hay . Có chỉ ra lỗi sai và cách giải tự luận , bấm máy tính cho người học dễ hiểu và dễ tiếp nhận cũng như ghi nhớ . Cảm ơn chị Ngọc Huyền LB , cảm ơn nhà sách LoveBook đã viết và xuất bản cuốn sách này . Thực sự cuốn sách này rất hay và đáng mua cho những ai chưa tìm ra cách học và tiếp nhận kiến thức như mình . 

Câu chuyện của Vui

"Trước khi học sách, em là một học sinh sợ học môn toán, điểm thi toán luôn khá thấp và gây thất vọng lớn cho bố mẹ. Nhưng sau khi đọc sách, điểm thi thử của em lên dần qua từng lần, dần dần em không còn sợ học toán nữa."
Em là học sinh lớp 12a1 trường THPT Thái Phúc, Thái Thuỵ, Thái Bình. Trong kì thi THPT QG em đạt điểm số 25,1 với 3 môn thi khối Toán, Lý, Anh. Quyển sách Công Phá Toán 3 đã giúp em đạt được điểm số 8, 2 Toán. Trước khi học sách, em là một học sinh sợ học môn toán, điểm thi toán luôn khá thấp và gây thất vọng lớn cho bố mẹ. Em không biết làm các bài tập hàm số khó hay những bài có đồ thị. Nhưng từ khi học sách, em đã có thể thành thạo và phần hàm số trở thành phần mà em rất yêu thích học. Điểm thi thử của em lên dần qua từng lần. Dần dần em không còn sợ học toán nữa. Sách thực sự rất tốt cho cả học sinh trung bình và học sinh giỏi. Học sách xong em có thể làm được những bài tập hàm số khó, những bài tập hình học phức tạp vì trong sách có rất nhiều những công thức làm nhanh do các anh chị làm sách tự đúc kết ra. Đó chính là một trong những điểm khác biệt của Công Phá. Công thức trong cuốn sách bạn sẽ không bao giờ tìm được ở những đầu sách khác. Có những bài tập tưởng chừng sẽ rất phức tạp nhưng trong sách lại giúp các bạn giải rất nhanh vì có đưa ra công thức làm nhanh. Hơn nữa, sách trình bày rất khoa học, đẹp mắt. Đọc sách là thấy được tâm huyết của người làm sách đặt vào trong đó. Mỗi chủ đề, mỗi bài tập đều có chỉ dẫn tận tình, còn nhắc nhở bạn đọc tránh mắc những sai lầm thường thấy. Đặc biệt là sách trình bày không tắt, không như các loại sách khác, rất dễ hiểu và dễ làm theo. Em đã học 3 cuốn sách của Lovebook rồi và thực sự phải cảm ơn các anh chị và nhà sách rất nhiều. Nhờ sự tận tâm và tài năng của các anh chị mà chúng em có thể tiếp thu kiến thức tốt hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi đại học và rồi đạt được một kết quả như mơ. Chắc chắn rằng ai đã từng đọc sách của Lovebook đều sẽ rất ấn tượng và tin tưởng . Chúc cho nhà sách Lovebook cùng Công Phá có thể tiếp tục giúp đỡ các em học sinh các khoá sau và đem đến một chân trời tri thức cho các bạn học sinh. Em sẽ mãi ủng hộ Lovebook!

Câu chuyện của Lộc

"Em rất thích ở những cuốn sách công phá đó chính là nội dung sách được phân chia rất rõ ràng theo từng dạng bài giúp cho em dễ dàng hệ thống lại những gì mình đã học. "
Em tên là Trần Tấn Lộc, học lớp 12T1 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương. Điểm số của em trong kì thi THPT Quốc gia là: Toán 9,6 Hóa 8 Lí 8,75. Em xin được kể về quá trình học tập của em trong năm lớp 12 vừa qua. Khoảng thời gian đầu năm chắc hẳn là giai đoạn khó khăn nhất đối với em cũng như bao bạn khác. Đó là giai đoạn tiếp thu kiến thức để làm nền tảng cho sau này. Tuy nhiên, lúc đấy em cảm thấy rất khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới. Bên cạnh đó, do học trong một môi trường chuyên với nhiều bạn giỏi nên thầy cô thường giảng bài rất nhanh. Vì quá nhiều kiến thức mới đến với em không chỉ riêng môn toán trong khoảng thời gian ngắn đã khiến em không thể tiếp thu một cách hiệu quả nên em đã quyết định tìm cho mình một quyển sách tham khảo để củng cố kiến thức bằng thời gian ở nhà bên cạnh thời gian trên lớp. trong quá trình tìm hiểu, em đã biết đến hiệu sách lovebook thông qua một người bạn và em đã mua cho mình quyển Công Phá Toán 3 và Công Phá Lí 3. Điều đầu tiên khiến em rất thích ở những cuốn sách Công phá đó chính là nội dung sách được phân chia rất rõ ràng theo từng dạng bài giúp cho em dễ dàng hệ thống lại những gì mình đã học. Một điều đặc biệt hơn nữa và hình như em chỉ thấy ở sách công phá đó chính là những phần “study tip”, chính nhờ sự đặc biệt đó mà em nhớ rất rõ những thứ cần lưu ý và không mắc những lỗi ấy trong bài kiểm tra. Bên cạnh môn Toán thì môn Lí cũng khó khăn không kém. Với lượng lí thuyết quá nhiều khiến em rất khó tiếp thu, nhưng từ khi đọc quyển Công Phá Lí 3 em cảm thấy nhẹ hẳn phần lí thuyết bởi sách đã tóm tắt rất chi tiết, dễ hiểu và với cách trình bày khoa học đã giúp em học lí thuyết dễ hơn trước rất nhiều. Trong giai đoạn gần thi, việc luyện đề cũng là phần quan trọng không kém, và em đã mua cho mình quyển Công Phá đề thi môn Lí nhằm nâng cao khả năng giải đề cũng như làm quen với áp lực thời gian. Đề trong sách được phân chia rất khoa học, từ dễ đến khó và phù hợp với thời gian. Bên cạnh đó sách còn có những dạng bài lạ trong đề khiến em rất hứng thú khi giải. Em chân thành cảm ơn nhà sách rất nhiều vì đã làm ra những quyến sách hay, tiếp bước cho chúng em trên con đường thực hiện ước mơ của bản thân. Chúc quý thầy cô, nhà xuất bản có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm ra những quyển sách hay hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn!

Câu chuyện của Hòa

Chào Nhà sách, em tên là Trần Xuân Hỏa. Em biết đến Lovebook thông qua một số thầy cô giáo viên ở trường. Cuốn sách em tiếp cận đầu tiên là quyển Công phá Toán 3. Ấn tượng đầu tiên của em là cuốn sách rất đẹp, đẹp từ bìa sách cho tới các trình bày phía bên trong. Nội dung trong sách được trình bày rất khoa học, chia mục chia phần rõ ràng, bên cạnh nội dung kiến thức còn có những ô Study tip giúp cho kiến thức được cô đọng hơn. Thực sự, cầm quyển sách trên tay, được đọc và tìm hiểu, em mới thấy kiến thức em thiếu thật nhiều. Em cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định mua cuốn sách này. Nếu không, em sẽ mãi là 'ếch ngồi đáy giếng', bản thân mình còn hổng nhiều kiến thức mà lại nghĩ rằng mình đã giỏi rồi. Điều thực sự làm em thấy ngạc nhiên là sự chăm sóc độc giả của Nhà sách. Các anh chị admin, đặc biệt là chị Huyền LB - tác giả của cuốn sách rất quan tâm đến em. Các anh chị thường xuyên hỏi han, giúp đỡ em khi em gặp khó khăn, cũng động viên em rất nhiều, tiếp thêm động lực cho em khi em nản chí. Kết quả môn Toán của em cải thiện dần, điều ấy khiến em rất vui vẻ và tin tưởng mua tiếp quyển Công phá Lý để cải thiện kiến thức bộ môn khó nhằn này. Cuốn Công phá Lý quả thực không làm em thất vọng, vẫn là cách trình bày, sắp xếp nội dung đẹp, logic và hấp dẫn. Nội dung hay, cô đọng, bài tập kích thích học tiếp. Các anh chị cũng thường xuyên gửi đề thi thử của các trường để giúp em nắm chắc kiến thức hơn. Em ngày càng tiến bộ rõ rệt hơn. Với bước tiến thần kỳ của mình và nhờ 2 cuốn Công phá, em đã đạt 25, 45 điểm khối A, trong đó có môn Toán đạt 9.2. 

Câu chuyện của Oanh

"Trước đây, em chỉ có thể đạt được 5 - 6 điểm dù đã cố gắng học rất nhiều sách tham khảo. Nhưng em đã đạt được 8 điểm sau bão nỗ lực và sự giúp đỡ của những quyển sách Công phá."
Em tên Trần Thị Minh Oanh đã học lớp 12H trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hải Dương. Em đã đạt được 8 điểm toán trong kì thi THPT Quốc gia sau bao nỗ lực và nhờ sự giúp đỡ của quyển sách công phá, và em cũng thấy rất hối hận khi mua sách muộn nên đã không thể học được hết các kiến thức trong quyển sách Công phá 3. Trước khi biết đến sách Công phá, toán của e chỉ có 4 và 5 điểm, em đã rất lo lắng đi tìm đủ loại sách để học và rồi được bạn bè chia sẻ về cuốn sách. Mới đầu e chỉ mua bộ đề thôi nhưng sau khi làm rồi xem giải em thấy cuốn sách vô cùng hay. Từng lời giải đều rất chi tiết thậm chí nhắc lại cả kiến thức luôn nhưng e muốn biết nhiều hơn nên e đã mua thêm cuốn công phá 3. Và thực sự bất ngờ với kiến thức bao la về toán mà cuốn công phá mang đến. Nói chắc khó tin nhưng e vô cùng thích đọc những bài toán nâng cao và cách giải của sách. Và càng đọc e càng thấy hay càng muốn học toán thêm. E thề luôn chưa bao giờ e thích học toán đến vậy. Giải vô cùng dễ hiểu nên cái cảm giác giải được những bài toán khó thực sự rất thích. Và sau khi học đồng thời song song 2 cuốn em đã được 8 điểm toán. Sách này không giống những sách khác trên thị trường. Em đọc sách khác chỉ thấy sự thương mại trong đó và không hề có nhiều kiến thức hay như cuốn công phá. Đặc biệt khi e nhìn thấy chữ ký tay viết tặng các e của chị Huyền e thấy rất xúc động với tâm huyết của chị cũng như của nhà sách và càng thêm động lực để e cố gắng. Và thêm nữa quyển đề có cả tập phiếu trắc nghiệm để khoanh rất là hay. Để thể hiện được sự biết ơn của e chỉ vài câu chữ như thế này thực sự không lột tả được đâu ạ. Từ tận đáy lòng e cảm ơn các anh chị đã làm nên cuốn sách tuyệt vời như thế này. Bài viết e hơi có lan man mong mọi ngưòi thông cảm ạ .

Câu chuyện của Trâm

"Nhờ CÔNG PHÁ TOÁN 3 mà em đã hệ thống được những dạng khó, câu khó và kết hợp sách ĐỀ TOÁN em đã chinh phục 8,6-môn toán. Đối với em đây là một sự lựa chọn đúng khi sử dụng sách của Lovebook."
Em là Nguyễn Thị Bích Trâm là học sinh lớp 12A1 trường THPT Trị An 1. Khi biết tới Lovebook môn toán em đã đạt được 8,6 trong kì thi vừa rồi.
2. Là một học sinh trường huyện, em không cơ hội đến với trung tâm và em đã tìm đến với Lovebook. Cuốn sách ngay từ đầu đã gây ấn tượng mạnh với em, bìa sách rất đẹp ^-^ và khi đi sâu vào cuốn CÔNG PHÁ TOÁN 3 thì thật không thể chê đâu cả. Sách viết rất rõ ràng và trình bày rất đẹp. Sử dụng cuốn sách với mục đích chinh phục điểm cao em đã dùng giấy đánh dấu trang đánh lại những phần hay-lạ-khó rất dễ để tìm lại khi cần. Kết hợp với cuốn CÔNG PHÁ TOÁN 3 em sử dụng cuốn ĐỀ TOÁN và nhờ đó trong quá trình luyện đề em nhận ra được mình còn yếu và chưa làm tốt dạng nào.
3. Trước khi đọc sách em là một đứa rất hay sai câu khó và có khi em làm không được luôn nhưng may mắn em đã tìm thấy Lovebook.
4. Nhờ CÔNG PHÁ TOÁN 3 mà em đã hệ thống được những dạng khó, câu khó và kết hợp sách ĐỀ TOÁN em đã chinh phục 8,6-môn toán. Đối với em đây là một sự lựa chọn đúng khi sử dụng sách của Lovebook.
5. Sách trình bày rất đẹp và rõ ràng điều này khiến em không bị rối khi sử dụng sách, hệ thống rõ ràng và có phân loại. Còn sách Đề thì khỏi chê, lời giải rất chi tiết
6. Em đã tự tin vào câu khó với kiến thức mình nắm được kết hợp với quá trình luyện đề mà em biết mình còn chưa chắc ở đâu nhờ vậy em đã ôn lại 1 cách rất hệ thống
7. Trong tất cả cuốn sách mà em chọn sách có lẽ vì ấn tượng với cái bìa (hihi). Nói vui vậy thôi chứ em đã hỏi các anh chị khóa trước để mua sách và kết quả là em hỏi 10 anh chị thì có 8 người đã chọn Lovebook thế là em chọn Lovebook. Sách trình bày rất rõ ràng đây là điểm mà em thích nhất ở sách và kiến thức trong sách không thể chê đâu được
8. Cảm ơn nhà sách đã có một cuốn sách tuyệt vời như vậy, em thấy mình đã không chọn lầm. Em chân thành cảm ơn đội ngũ lovebook đã rất tận tình trong quá trình em học tập, mọi người rất quan tâm đến học sinh ^-^. Em cảm ơn đội ngũ lovebook rất nhiều

Câu chuyện của Linh

Xin chào Nhà sách, em tên là Phạm Trần Khánh Linh, học sinh lớp 12 trường THPT Hồng Quang, thành phố Hải Dương. Em vừa trải qua kỳ thi THPT Quốc gia - kỳ thi đánh dấu cột mốc mới của đời mình với điểm Toán vượt mức mong đợi là 8,6 điểm. Có lẽ điểm số của em không đáng là gì so với những bạn cùng ôn tập sách Lovebook nhưng đó là điểm số mà em đã nỗ lực hết sức để đạt được. Sức học của em không tốt lắm, em không có phương hướng cụ thể, học tập rất hay quên, nhìn sách dày một chút là ngán. Lần đầu tiên khi em nhìn thấy cuốn sách Công phá Toán 3, em cũng có suy nghĩ rằng tại sao mà cuốn sách này lại dài thế, trời ơi nhìn thôi mà đã nản rồi. Nhưng rồi qua một thời gian, điểm số cứ lẹt tẹt, học mãi mà chẳng khá lên nổi, suốt thời gian ấy, em lại nhớ tới cuốn Công phá bị em bỏ quên một góc. Em quyết tâm sẽ học cuốn sách này, dày đến mấy cũng phải học, không thể để điểm số của mình mãi như thế này được. Có một điều đáng ngạc nhiên rằng, khi học cuốn Công phá Toán 3, em không hề thấy chán, cách trình bày, bố cục logic hợp lý khiến em có hứng thú học hơn. Những ví dụ, bài tập cũng không hề 'nhìn là đau cả đầu', em dần bắt kịp được các bạn trên lớp. Cùng với sự động viên, hỗ trợ giải đáp của các anh chị Lovebook Care, điểm số của em cải thiện dần, kiến thức cũng chắc chắn hơn, không dọc trước quên sau nữa. Cuốn sách cung cấp cho em rất nhiều kiến thức hay, mở rộng, nhiều bài tập, công thức giải nhanh, các dạng đề cũng rất tiêu biểu, lời giải chi tiết, rõ ràng. Cứ thế, sau một đề rồi lại một đề, em học chắc hơn, sự tự tin của em cũng cứ thế mà tăng lên. Đến ngày đi thi, nói không lo lắng thì là nói dối nhưng quả thực em vững vàng hơn rất nhiều, khi nhận đề thi thì vui quá trời quá đất, dạng đề này mình đã làm rồi...
Thật sự em rất cảm ơn Nhà sách, cùng với các anh chị admin đã luôn ở bên động viên, giúp đỡ em trên con đường khó khăn này. Chính những lời động viên ấy đã tiếp cho em sức mạnh, để cho em có thể vững bước, tiến tới thành công. Em cảm ơn Nhà sách rất nhiều, mong Nhà sách tiếp tục phát triển và cho ra những đầu sách hay hơn. 

Câu chuyện của Giang

Viết cho một thời cấp 3 đầy hoài bão và kỉ niệm:))
Kết thúc 11 năm học cấp 3 và bắt đầu bước vào năm cuối cấp - năm mà mk phải chuẩn bị toàn bộ kiến thức để chinh chiến trong kì thi là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Lúc đó cũng lo lắng lắm đặc biệt là môn Toán chưa biết phải học gì và học ai, học ntn để đạt điểm cao đỗ vào trường mà mk mong muốn. Haizz...Và cũng thật tình cờ, đang loay hoay lướt fb thì thấy một vài trích dẫn trong quyển sách của chị Huyền, rồi cũng tò mò nhấp chuột vào xem thử. Tự nói trong lòng "Ồ!! Sao cách trình bày lạ thế nhỉ? đọc thử xem nào, ờ dễ hiểu nhỉ. Ơ có cả study tip nè. Vi diệu ghê". Càng đọc mk càng cảm thấy hứng thú đến lạ. Quyết định gọi điện đặt sách và hi vọng cuốn sách sẽ làm thay đổi cuộc đời mk.Lúc đó mk mua 1 bộ sách CPT và CPĐ môn Toán . Và thực sự những cuốn sách đó đã làm mk k hề thất vọng một chút nào. Mk tự tin hơn với những dạng Toán, k còn quá lo lắng như những ngày trc nữa. Nếu ai đó hỏi mk rằng cho cuốn sách CP bao nhiêu thì mk sẽ k ngần ngại vote cho 10 điểm luôn. Thực sự quá tuyệt vời.
Cảm ơn fb đã đưa tôi đến vs page của chị Huyền.
Cảm ơn những đứa con tinh thần của chị giúp e tự tin hơn môn Toán.
Và xin cảm ơn nhà sách Lovebook mang đến đội ngũ hỗ trợ chúng e rất chuyên nghiệp, tận tình và chu đáo ạ!!
((: Cảm ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và sinh ra cả Lovebook :((

Câu chuyện của Nguyên

" Lúc học sách, em đã làm theo đúng những gì sách hướng dẫn cách học, học từ cơ bản rồi nâng cao dần, học từng chuyên đề bổ trợ. Vì sách được thiết kế rất rõ ràng mạch lạc nên việc đọc và học trở nên rất thoải mái, những khâu hướng dẫn cách làm rất chi tiết giúp em hiểu được rõ hơn cũng như nhớ được hướng tư duy giúp giải các bài tập tương tự"
Em tên là Vũ Duy Nguyên, học lớp 12A1 của trường THPT Bắc Đông Quan. Trong kỳ thi THPT Quốc Gia vừa rồi, em đã đạt được một kết quả khá tốt, tổng điểm 3 môn của em và thêm 0.5 điểm vùng nữa là được tổng cộng 25.15 điểm - số điểm mà em chỉ dám "mơ ước". Trước đây em học chỉ ở mức trung bình làm thử đề THPT Quốc gia chỉ ở mức 19 - 20 điểm, khó để đỗ vào ngôi trường em thích. Sau đó em đã đi tìm hiểu về những quyển sách có thể giúp em cải thiện điểm số. Trong số rất nhiều lựa chọn trên mạng, cuối cùng em đã chọn cho mình những cuốn sách Công phá của nhà sách Lovebook, đến bây giờ em vẫn nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Em đã tăng được hơn 5 điểm sau 4 tháng học thêm sách Công phá. Lúc học sách, em đã làm theo đúng những gì sách hướng dẫn cách học, học từ cơ bản rồi nâng cao dần, học từng chuyên đề bổ trợ. Vì sách được thiết kế rất rõ ràng mạch lạc nên việc đọc và học trở nên rất thoải mái, những khâu hướng dẫn cách làm rất chi tiết giúp em hiểu được rõ hơn cũng như nhớ được hướng tư duy giúp giải các bài tập tương tự. Đặc biệt là những công thức nhanh và lý thuyết quan trọng được nhà sách thiết kế rất hay giúp cho em dễ nhớ cũng như dễ ôn lại lúc gần thi. Sách có hệ thống đảm bảo chính hãng là Lovebookcare giúp em cảm thấy yên tâm hơn khi đặt mua sách đặc biệt là hệ thống giải đáp, hỗ trợ học sinh của nhà sách. Đội ngũ hỗ trợ rất nhiệt tình và còn dễ thương nữa ^^. À còn những cuốn sách Công phá Đề nữa, trong thời gian làm đề, em đã rút được rất nhiều kinh nghiệm để tránh sai linh tinh, tiếp cận cách giải những bài ở mức vận dụng, vận dụng cao. Thực em cảm ơn Nhà sách rất nhiều vì đã làm ra những cuốn sách vô cùng hữu ích cho chúng em và đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong việc học. Nhờ nhà sách mà em đã đạt được ước mơ của mình. Em cảm ơn rất nhiều....

Câu chuyện của Tuấn

"Cuốn sách mang lại đầy đủ mọi kiến thức trọng tâm nhất. Không những thế còn bổ sung rất đa dạng các bài nâng cao cho tụi em nữa. Đặc biệt hơn sách còn có phần tip, mẹo nhớ và chú ý cho học sinh những lỗi hay mắc phải."
Em tên Phùng Đức Anh Tuấn học lớp 12A2 trường THPT Mỹ Tho. Điểm khối A vừa rồi là 25,75 điểm vùng cộng thêm là 26,25. Toán 9, Lí 8,25, Hoá 8,5. Em học qua quyển Công phá Toán, Công phá Lí thuyết và Bài tập Hoá, Công phá Đề Lí. Theo em để học tốt được các quyển sách trên ta nên xem kĩ từng phần, học đến đâu hiểu đến đó thì vừa dễ học vừa nhớ lâu. Trước khi học em cảm thấy các môn đều khó và ko hiểu sâu nhưng khi học sách thì mọi chuyện được giải quyết em có thể cân gần hết những bài cô thách đố cả lớp. Em thấy sách dễ học lại bao trọn kiến thức nên em ko lo lắng gì trước kì thi đại học. Cuốn sách mang lại đầy đủ mọi kiến thức trọng tâm nhất. Không những thế còn bổ sung rất đa dạng các bài nâng cao cho tụi em nữa. Đặc biệt hơn sách còn có phần tip, mẹo nhớ và chú ý cho học sinh những lỗi hay mắc phải. Cảm ơn Lovebook đã mang đến bộ sách đầy ý nghĩa này. Lovebook more than a book!!!

Câu chuyện của Vi

Xin chào gia đình Lovebook nhà mình, em tên là Nguyễn Ái Vi, học sinh lớp 12a2 trường THPT số 1 Phù Cát. Ngày trước em cực kì sợ môn toán, tiết toán như là cực hình đối với em và em hoàn toàn không hứng thú với môn học này. Dần dần e quên dần đi kiến thức môn toán và bỏ hẳng nó luôn, cùng lắm là chỉ học vẹt trên trường, về nhà lấy sách giải ra chép tới tấp để trả bài cho thầy cô. Nhưng ,kể từ khi em mua bộ sách công phá toán và công phá đề thi môn Toán của Nhà sách Lovebook thì mọi thứ về môn toán đến với em khác hẳn. Em bắt đầu có hứng thú với môn học này, tò mò về những bài toán, kích thích cho e sự hiếu kì về những phương pháp giải hay... Từ đó, em bắt đầu bắt được nhịp của môn học khô khan này, giải được một bài theo hướng dẫn của sách làm em phấn khích hơn và thích thú giải các bài tiếp theo. Nhờ vậy mà trong năm học 12 vừa qua, điểm phẩy môn toán của em cải thiện đáng kể, các tiết kiểm tra không còn áp lực với em nữa mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rõ thế, trong kì thi THPT quốc gia vừa qua, nhờ vào sách công phá của Nhà sách Lovebook mà kết quả thi môn toán của em cao bất ngờ, kết quả hơn mong đợi của em. Sách công phá Toán có thể nói là bao quát hết kiến thức toán trong chương trình 12 rồi và cách trình bày sách cũng khoa học và dễ hiểu cho người đọc nên khi đọc qua em có thể hiểu được phương pháp cũng như hướng giải từng bài. Bên cạnh đó em còn luyện thêm đề trong cuốn Công phá đề thi THPT quốc gia môn toán nữa nên kết quả thi của em đã vượt khỏi mong đợi. Em cảm ơn Gia đình Lovebook đã cho ra những quyển sách bổ ích cho học sinh chúng em như vậy , em hi vọng các bạn sẽ tìm được sự hứng thú với bộ sách và chắc chắn khi học bộ sách này các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều với bộ môn toán. Chúc Nhà sách ngày càng phát triển và cho ra đời nhiều bộ sách hay hơn vậy nữa; chúc các bạn học tập tốt và có phương pháp học tốt cùng bộ sách công phá Toán và công phá đề thi môn Toán nhé! 😍

Câu chuyện của Thương

Em là Thương, 2k1 đến từ Bắc Ninh. Em vừa trải qua cuộc thi THPT QG với điểm số khá tốt môn toán 8,6đ
Điểm số là sự thành công trong việc thầy cô chỉ dạy trên trường và việc sử dụng cuốn sách Công Phá Toán 2,3 của nhà sách Lovebook. Với e quyển sách rất hay, chi tiết, có các mục, chuyên đề rõ ràng như study tip, ghi nhớ, dạng bài, bài tập đa dạng đủ mức độ, và bài ktra theo chuyên đề &lời giải nữa…Trước khi sd bào kiểm tra khảo sát của e chỉ đạt 6-7đ , sau khi sd điểm thi đạt 8,6đ. Em khá lười nên cũng chưa đọc hết nên đề thi còn một số câu nếu chắm đọc sách thì cũng "chén"được. Mong các thế hệ sau nếu có thể hay trân trọng và đọc hết cuốn sách trong vòng kì 1 lớp 12 để đến kì 2 có thể làm đề do nhà sách tổng hợp gửi, và ôn lại được kĩ... Cảm ơn nhà sách và tác giả đã đưa ra cuốn sách này, rất hay, bổ ích <3. 

Câu chuyện của Như

Em tên Võ Thị Huỳnh Như học lớp 12A3 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Em rất vui mừng vì trong kì thi THPTQG vừa em đạt điểm 8.8 môn Toán và 24.55 khối A00. Đối với môn Toán em đã ôn luyện rất kĩ lưỡng và kết hợp nhiều phương pháp từ học ở lớp, học online đến đọc sách. Em đã áp dụng cách học kết hợp các phương pháp ngày từ đầu năm học. Và cuốn sách em tâm đắt nhất là Công phá Toán 3. Sau mỗi tiết học ở lớp khi về nhà em lại mở sách ra ôn lại kiến thức. Em rất ấn tượng với cuốn sách này vì có những mục rất hay. Phải nói đến là mục STUDY TIP, là mục em chưa gặp ở quyển sách nào cả. Mục này giúp em tránh được những lỗi thường gặp khi giải toán. Sách còn có rất nhiều công thức tính nhanh, cách tính bằng casio, rất cần thiết cho em khi giải dạng toán trắc nghiệm. Cách trình bày của sách rất chuyên nghiệp và hình thức rất đẹp. Nhờ đọc sách kiến thức của em được khắc sâu hơn, tư duy cũng được nâng lên, em thấy rất vui. Và khi làm đề thi thử hay giải đề tốc độ của em nhanh hẳn lên và không còn sâu những lỗi cơ bản nữa. Em đã vô cùng tự tin khi vào phòng thi. Tuy mục tiêu của em là 9đ môn Toán nhưng kết quả vừa qua 8.8 cũng khiến em hết sức hài lòng. Có những kĩ niệm rất vui khi đọc quyển sách này đó là mỗi lần em biết được một công thức tính nhanh thì khi làm bài tập em đã làm cho các bạn ngạc nhiên vì tốc độ của mình, sau đó em đã chia sẻ cho các bạn và nói rằng em đã học được từ quyển sách này. Theo em việc học cũng như chinh phục một đỉnh núi, nếu ta không kiên trì thì sẽ bị tụt xuống và núi thì rất cao ta phải nhẫn nại. Em cảm thấy rất may mắn vì em đã đọc được quyển sách hay như thế này, quyển sách đã giúp em chinh phục môn Toán. Em cảm nhận được tình cảm và sự tâm huyết của chị Huyền trong từng trang sách, đó là điều làm em vô cùng quý trọng. Xin chúc chị ngày càng thành công và nhiều sức khỏe! Chúc nhà sách có thể xuất bản nhiều quyển sách hay trong thời gian tới! Trân trọng!

Câu chuyện của Đạt

"Tất cả những gì bạn cần làm là tin tưởng đầu tư cho các ấn phẩm của Lovebook. "
" Môn toán đối với em luôn một môn học khô khan và khó học, song với Công Phá Toán 3 thì khác, em hiểu được những tinh túy trong đó và dần thích môn Toán hơn."
Em là Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 12A5 trường THPT Tân Lập. Trong kì thi THPT vừa qua em được 26.4 điểm tổ hợp A01 với môn Toán 8.6 Lý 8.0 và Tiếng Anh 9.8. Em bắt đầu mua và đọc cuốn sách Công phá Toán 3 từ đầu năm học. Ngay khi mua sách, em luôn cố gắng đọc và luyện tập các dạng Toán có trong sách. Em thường chủ động đọc và làm trước các nội dung kiến thức trước chương trình học chính để có nhiều thời gian ôn tập và nghiên cứu sách nhiều hơn. Trước khi đọc sách Công Phá Toán 3, môn toán đối với em chỉ là một môn học bình thường, khô khan song sau khi đọc sách, em dần cảm nhận được những tinh túy trong các dạng Toán, hiểu được những định hướng có thể làm bài nhanh và chính xác hơn. Thực sự cuốn sách đã mang lại cho em rất nhiều. Sau khi đọc xong lượt 1, kiến thức Toán của em đã vững hơn trước, niềm đam mê với môn Toán cũng nhiều hơn, từ đó có thêm động lực để đào sâu những bài tập khó, nâng cao trong sách cũng như các nguồn tài liệu trên mạng khác. Sách được trình bày đẹp, khoa học, chi tiết hầu hết các dạng Toán từ dễ đến trung bình và khó, nhiều dạng Toán mới cũng như cập nhật nhiều cách bấm máy tính nhanh, thuận tiện trong quá trình làm bài tập và đi thi. So với một số cuốn sách khác, sách Công phá đã đi sâu vào các kiến thức cũng như dạng Toán hơn rất nhiều, hơn nữa trong một cuốn sách lại bao hàm được toàn bộ nội dung của chương trình lớp 12 thay vì cắt nhỏ các phần nên cũng rất tiết kiệm cho học sinh và rất hữu ích cho học sinh mọi vùng miền có thể tiếp cận đến sách.
Cảm ơn nhà sách Lovebook và chị Ngọc Huyền LB đã dành nhiều tâm huyết để viết ra và cho xuất bản một cuốn sách hay và bổ ích như vậy. Mong rằng các thế hệ sách sau này của Nhà sách Lovebook sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa, tiếp cận được nhiều thế hệ học sinh hơn nữa.

Câu chuyện của Thu

Hi mọi người. Mình là Hoài Thu, lớp 12C3 học sinh trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn, một tỉnh miền núi phía bắc. Trải qua kì thi THPT QG vừa rồi mình đã đạt được số điểm 26.4 cho khối D ( Toán: 8.6 Văn: 8 Tiếng Anh: 9.8 )
Đây tuy chưa phải là một kết quả quá xuất sắc nhưng cũng là sự cố gắng hết sức của mình trong một thời gian dài.
Xác định ngay từ đầu khi bắt đầu ôn luyện mình đã tập trung hơn vào môn toán và môn tiếng anh ( vì đó là 2 môn mình khá đuối )
Ban đầu thì mình cảm thấy khá là mông lung vì kiến thức rộng quá không biết bắt đầu ôn từ đâu cả. Thế rồi, khoảng đầu năm lớp 12 mình được bạn mình giới thiệu cho quyển Công Phá Toán 3 - cuốn sách liệt kê chi tiết những phần kiến thức cơ bản và nâng cao của chương trình toán lớp 12. Mình thực sự rất ngạc nhiên vì lần đầu gặp một quyển sách như vậy. Cuốn sách đầy đủ lời giải chi tiết cho mỗi bài toán, chữ, số in ấn rất rõ ràng, bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó và được phân chia thành các chủ đề theo chương trình học rất rõ ràng và mạch lạc. Điều ấn tượng nữa là phần kí tặng tên của tác giả - chị Ngọc Huyền ở mỗi đầu cuốn sách đã cho thấy sự tâm huyết của mỗi thành viên trong đội viết sách. Sau một thời gian dùng thử, môn toán của mình đã được cải thiện đáng kể. Trong sách có những công thức tính nhanh nên rất thuận tiện cho việc giải quyết một bài toán. Rất nhiều dạng bài đa dạng và thú vị khiến một đứa yếu toán như mình cảm thấy hứng thú và luôn muốn thử mình giải nó.
Vì quyển Toán quá hay rồi nên mình quyết định mua thêm quyển Công Phá Đề Anh. Trong đó có hơn 30 đề được soạn theo cấu trúc đề thi minh hoa của bộ. Ngay sau khi làm xong một đề thì tiếp đó sẽ là phần giải. Lời giải chi tiết rõ ràng khiến ai đọc vào cũng sẽ hiểu. Mình rất thích quyển này vì mình đã học được rất nhiều từ mới, những câu thành ngữ tiếng anh, những bài đọc hiểu với những chủ đề đang rất hot và hấp dẫn. Và có những cấu trúc , những từ vựng mà mình đã gặp lại trong kì thi THPT QG. Thực sự là rất bổ ích.
Có một điều mà mình cảm thấy rất tâm đắc khác đó là thi bạn mua quyển luyện đề sẽ được tặng kèm phiếu trả lời trắc nghiệm, rất thuận tiện cho việc làm bài và soát đáp án.
Thực sự nhờ có sách của nhà sách Lovebook vốn kiến thức của mình về 2 môn toán và anh đã được cải thiện đáng kể. Khi chưa có sách mình thi thử ở trường đạt chưa chưa đến 20 điểm.
Thực sự là rất cảm ơn các anh chị trong ban viết sách đã dành hết nhiệt huyết để cho ra những sản phẩm chất lượng và bổ ích đến vậy. Để làm ra được một cuốn sách đã là một điều không hề dễ dàng gì, để mà dành hết tâm huyết vào nó lại càng khó hơn.
Bản thân mình thấy đây là một cuốn sách đáng để mua và đáng để đồng hành cùng các bạn trong kì thi sắp tới. Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đặt mua sách đi thôi!!!

Câu chuyện của Nam

"Các em muốn đi học đâu cũng được nhưng nên dành nhiều thời gian cho tự học thì mới có kết quả tốt được. Công Phá Toán 3 và Công phá Đề sẽ giúp các em rất nhiều trong việc tự học đó đấy."
Em là Nam, học sinh của trường THPT Chuyên Hà Nam. Em biết đến "Công phá Toán 3" qua lời giới thiệu của một người bạn. Nghe nó review là đầy đủ, phù hợp với học sinh khá nên mới đầu nghe em đã thấy thích và có ý định "tậu" một quyển về dùng thử. Và sau khi mua sách về, em cảm thấy rất ấn tượng về cách trình bày khoa học và nội dung khá là đầy đủ của sách, từ cơ bản đến nâng cao luôn. Tất nhiên tất cả các nội dung và dạng bài chưa thể được bao gồm trọn trong một quyển sách nhưng bản thân em cảm thấy sách rất hữu ích để ôn tập và tự học vì sách có giải chi tiết và đặc biệt là sự hỗ trợ từ phía nhà sách. Các mail đề thi thử liên tục được gửi về cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong group là 2 điểm khác biệt và vô cùng hữu ích mà không phải nhà sách nào cũng làm được. Do đó nên em đã đặt thêm 2 quyển công phá đề toán và công phá đề tiếng anh. Là học sinh chuyên anh nên công phá đề anh chủ yếu giúp em ôn tập tăng kĩ năng và bổ sung một số từ vựng và thành ngữ mới. Công phá đề toán thì tổng ôn cho em các kiến thức trọng tâm 11 và đào sâu các dạng bài 12, đặt biệt các câu vận dụng cao rất mới lạ,cách giải sáng tạo. Cũng khá tự hào là sau khi tự học có sử dụng sách thì điểm của em rất ok ( Toán 9 Anh 9,4 Văn 9 ). Em cũng có mua 2 quyển sách hóa học nhưng do đi học thêm ngoài nên em cũng chưa tận dụng được tối đa 2 quyển này và điểm hóa của em là 8,25. Nhà sách và các anh chị hỗ trợ ( đặc biệt là anh Bắc) đã giúp em rất nhiều để em đạt được kết quả này. Đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn đến nhà sách và đội ngũ các thầy cô tác giả đã tạo ra những sản phẩm tuyệt vời như vậy, sau đó là các anh chị hỗ trợ trong nhóm học tập của nhà sách vì đã nhiệt tình giải đáp bài tập cho em trong suốt hơn một năm qua. Em cũng muốn chia sẻ tới các em khóa sau: Các em muốn đi học đâu cũng được nhưng nên dành nhiều thời gian cho tự học thì mới có kết quả tốt được. Công Phá Toán 3 và tập Công phá đề sẽ giúp các em rất nhiều trong việc tự học đó đấy. Các em hãy thử mua sách về và cảm nhận sách cũng như dịch vụ Lovebookcare tuyệt vời từ phía nhà sách.!!!

Câu chuyện của Hằng

Em tên là Vũ Thanh Hằng, học sinh lớp 12A1 trường THPT Lưu Nhân Chú. Em đã đạt 9 điểm toán trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua nhờ sử dụng sách Công phá Toán 3. Trong quá trình sử dụng sách, em thường xem phần nào còn yếu chưa chắc kiến thức thì đánh dấu lại, học và nghiền ngẫm phần ví dụ minh họa và lời giải của những phần khó. Đối với những phần chưa làm được, khi làm xong các bài tập khác, em sẽ xem đáp án và tham khảo thêm cách giải, xem cách nào hay, ngắn ngọn hơn để làm. Trước khi học sách Công phá, kiến thức của em chưa được nắm vững, còn nhiều phần vẫn mơ hồ. Nhưng từ khi sở hữu cuốn sách em có thêm nhiều bài tập để giải, được rèn luyện nhiều hơn, kiến thức được nâng cao hơn, nhờ đó việc học trên lớp trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Em cảm thấy cuốn sách rất là bổ ích, lời giải chi tiết, giúp em hiểu sâu sắc bản chất vấn đề, có phân tích những sai lầm thường gặp, những cách làm hay, những mở rộng, nhận xét và lưu ý đều có trong cuốn sách. Điều đặc biệt, cuốn sách được trình bày khoa học, lí thuyết được trình bày đầy đủ nhưng cô đọng, cách trình bày cột đôi một, bên phải nội dung sách, bên trái là study tip,... tất cả nội dung phối hợp với nhau một cách sáng tạo, khoa học. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến nhà sách vì đã tâm huyết tạo nên đứa con tinh thần tuyệt vời như vậy.

Câu chuyện của Diệp

"Sau thời gian e học theo sách, em đã giải đáp được rất nhiều thắc mắc. Hơn nữa em còn được tiếp cận và làm được những bài khó hơn, nâng cao nên từ đó điểm của e cũng từ đó mà tăng.'
Em tên là Lê Ngọc Diệp. Học sinh trường trung học phổ thông Đống Đa lớp 12D1. Trong kì thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua em đã đạt được 24.55 điểm. Trong đó có điểm toán em được 8.4 điểm. Để có được điểm số như vậy, em cảm thấy mình thật may mắn khi mình đã sở hữu một cuốn sách toán thực sự bổ ích. Em đã biết được page của nhà sách qua facebook và đặt mua cuốn công phá toán 3. Em quyết định đặt mua bởi trước đó cũng đọc review thấy rất ổn và có nhiều hữu ích cho mình. Quả đúng vậy, em có thể thấy rõ điều đó qua quá trình rèn luyện và đặc biệt là điểm số mà mình đã đạt được. Điều làm em ấn tượng đầu tiên ở cuốn sách đó chính là lời chúc của tác giả lovebook:" Chúc em thành công" khiến cho em mỗi lần học nhiều nản chí nhưng khi mở cuốn sách ra lại như được tiếp thêm nguồn động lực thật đặc biệt!!!. Sau đây em sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình khi đọc sách. Trước tiên e sẽ đọc phần lý thuyết, sau khi hiểu kĩ e mới bắt tay vào làm thử những bài ví dụ có ngay sẵn giải ở dưới nên rất tiện lợi và cuối cùng là làm bài tập, tra đáp án rồi sửa. Sau mỗi chủ đề còn có 3 bài kiểm tra chủ đề cùng giải chi tiết. Trước khi em biết đến cuốn sách, em mới làm được những bài cơ bản và nhiều chỗ còn chưa hiểu rõ ràng nên mức điểm cũng chỉ giữ được ở tầm 6-7 điểm. Nhưng sau thời gian e học theo sách, em đã giải đáp được rất nhiều thắc mắc. Hơn nữa em còn được tiếp cận và làm được những bài khó hơn, nâng cao nên từ đó điểm của e cũng từ đó mà tăng. Em cảm thấy rất vui và trân trọng tác giả của cuốn sách đã dành trọn tâm huyết của mình để chọn lọc, tổng hợp được nhiều kiến thức bổ ích như vậy. Sách công phá toán 3 có hầu như đầy đủ tất cả các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao luôn,dành cho tất cả học sinh sử dụng đều vô cùng phù hợp. Điểm đặc biệt nhất mà các cuốn sách khác đều không có đó chính là sự tận tâm và sáng tạo, biết được học sinh muốn biết gì, học gì? Sự tận tâm mà em muốn nói ở đây chính là "study tips" độc quyền của sách. Đó là những lỗi mà học sinh hay sai, hay mắc phải. Sách chỉ ra, song, còn giải thích tại sao rồi mới đến cách sửa như thế nào. Bên cạnh đó còn là những cách giải nhanh, tiện lợi, công thức tính nhanh.... 1 bài có thể có nhiều cách giải, sách cũng viết ra tận tình để học sinh lựa chọn cách giải hợp với mình. Đồng thời, tác giả còn cập nhật cả cách giải nhanh bằng máy tính bỏ túi, hướng dẫn cụ thể kèm hình minh họa rất sinh động. Còn một điều cuối đó chính là có thể có những chỗ, những bài mình tự đọc vẫn chưa hiểu được thì ta có thể inb lên page của sách để hỏi và giải đáp nữa ạ. Còn kèm theo khoản hôm nào cũng sẽ được chị Ngọc Huyền LB inb nhắc nhở đọc sách học bài nữa ạ hihi.Có thể nói sau nhiều thời gian lặn lội tìm 1 cuốn sách phù hợp và hiệu quả với mình thật gian nan vất vả nhưng thật may mắn em đã chọn được nhờ có nhà sách lovebook. Em trước tiên xin cảm ơn chị Ngọc Huyền LB cùng tất cả tác giả của cuốn sách ạ. Không chỉ có sách công phá toán 3 mà em đã đọc qua và tin rằng các sách khác cũng đều rất tuyệt vời và chi tiết như này ạ. Em mong rằng nhà sách Lovebook sẽ ngày càng phát triển, mở rộng hơn và nhận được sự tin yêu của tất cả độc giả trên cả nước.

Câu chuyện của Triều

Tìm thấy Lovebook thật sự là một mối nhân duyên đối với em. Trong khi đang loay hoay không biết nên chọn loại sách nào để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới thì em bắt gặp bài quảng cáo sách Công phá của Lovebook. Em cũng rất băn khoăn không biết có nên mua cuốn sách này hay không, nó có gì đặc biệt hay cũng giống như những cuốn sách khác. Sau cùng, em quyết định đặt cuốn Công phá này. Quả thực từ khi có sách, em như đắm chìm vào thế giới tri thức với vô vàn những kiến thức mới lạ, thôi thúc em tìm tòi và say mê học tập. Kì thực, cuốn sách này như 1 cẩm nang vậy, nó có đầy đủ tất cả những gì em muốn và những gì cần để đạt điểm cao trong kì thi. Với độ dày khoảng 500 trang, kiến thức dường như là bất tận, sau một trang sách lại là những kiến thức mới mà em chưa biết, chưa hiểu. Nhờ cuốn sách mà em học được rất nhiều và sau này trở thành động lực cho em bước vào căn phòng thi đầy áp lực mà k hề nao núng. Em từng là một người rất sợ thi cử, nhìn thấy giấy thi thôi đã run lẩy bẩy, vậy mà sau khi có sách, em tự tin hơn, mình đã học được rất nhiều, cũng tiến bộ rất nhiều, vậy thì có gì mà phải sợ cơ chứ? Và em đã vượt qua được cột mốc đầu đời với kết quả vượt mong đợi. Quả thực, để có kết quả như vậy, sách Công phá và các anh chị admin đã giúp em rất nhiều. Em xin cảm ơn Lovebook nói chung và các anh chị admin nói riêng vì đã luôn hỏi han, quan tâm em, hay đôi khi là lo toan cho em. Em cảm thấy như mình là người em của các anh chị thật vậy. 

Câu chuyện của Quang

"Sau khi học sách Công Phá, em hiểu được bản chất vấn đề và giải được từng dạng câu hỏi. Cảm nhận của em về sách là sách Công phá cung cấp nhiều dạng đề bám sát vào đề thi đại học và cách giải dễ hiểu. Cuốn sách giúp em rất nhiều về việc bổ sung kiến thức cho môn toán."
Em là Trần Lê Anh Quang, thí sinh tự do, từng học ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Điểm số em đạt được trong kì thi la 22,25 khối A, trong đó môn Toán 8, Lý 7,25, Hóa 7. Em tìm và đã học cuốn sách Công Phá Toán 3, kinh nghiệm em học cuốn sách đó la mỗi ngày em dành ra 3 tiếng để vừa học lý thuyết vừa làm bài tập. Tình hình học tập em trước khi học sách Công phá là môn Toán chỉ được 5 điểm năm 2018, lúc đó kiến thức của em rất it và chưa được sâu rộng. Sau khi học sách Công Phá thì em hiểu được bản chất vấn đề và giải được từng dạng câu hỏi. Cảm nhận của em về sách là sách Công phá cung cấp nhiều dạng đề bám sát vào đề thi đại học và cách giải dễ hiểu. Cuốn sách giúp em rất nhiều về việc bổ sung kiến thức cho Môn TOÁN. Cuốn sách Công Phá Toán 3 điểm đặc biệt so với những sách khác là sách cung cấp đầy đủ từng dạng đề và lời giải rất chi tiết dễ hiểu. Em chân thành cảm ơn Nhà Sách LOVEBOOK đã đem đến những cuốn sách hay bổ ích cho việc ôn thi đại học chúng em. Chúc anh chị trong nhà sách sức khỏe dồi dào và ra những cuốn sách hay hơn, sâu sắc hơn. Chúc Nhà Sách sẽ có nhiều độc giả trong nhiều năm tới hơn.

Câu chuyện của Trung

Xin chào mọi người. Mình là Phước Trung, học sinh lớp 12/4 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Quảng Nam.

Trong kì thi THPTQG vừa qua, mình đạt được 24.5 điểm trong đó có môn Toán được 9. Và chắc hẵn để được điểm số đó thì không đâu khác chính là sức lực của bản thân và những cuốn sách Công Phá đứng sau. 

Mình đến với sách Công Phá là nhờ bạn bè và sau một thời gian cân nhắc thì mình đã tậu quyển Công Phá Toán và Công Phá đề Toán. Hai cuốn sách đã hỗ trợ mình rất nhiều trong học tập, Trước đó, mình khá là sợ môn toán bởi độ sâu về kiến thức của nó, phải nắm chắc mới có thể làm được các dạng cơ bản lẫn nâng cao. Nhưng điều đó đã được gọp lại trong cuốn Công Phá Toán, các dạng toán cùng với những công thức ngoài sách giáo khoa đã giúp mình giải nhanh những bài toán mà thông thường mình phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.

Theo đó là cuốn Công Phá đề, với các 20 dạng đề khác nhau sát với cấu trúc đề minh họa giúp mình dễ hình dung được đề thi sẽ như thế nào. Giải tới đâu thì sẽ có những lời giải chi tiết phía sau nên những bài tưởng chừng phức tạp lại được đơn giản hóa vô cùng. Theo mình thì nên học cuốn Công Phá Toán trước để nắm kiến thức trước rồi hẵn luyện đề, như vậy sẽ đảm bảo được kiến thức cơ bản cho bản thân. Học tập cùng Công Phá rất tuyệt vì mình còn được đội ngũ Lovebook hỗ trợ tận tình trên cả Facebook và Gmail.

Mỗi tối lại được chị Huyền LB gởi tài liệu và những đề thi thử rất quý giá. Những điều tuy giản đơn vậy nhưng cũng là điều đặc biệt mà mình thấy được ở Công Phá thân thương. Cuối cùng, mình xin cảm ơn Công Phá rất nhiều. Nhờ Công Phá mà mình được điểm cao trong học tập và trong kì thi THPTQG vừa qua. Mình xin chúc thầy cô đội ngũ Lovebook sức khỏe để tiếp tục ra những cuốn sách hay cho các thế hệ học sinh sau. Mình xin hết.

Câu chuyện của Thương

Câu chuyện của Trung

Xin chào mọi người. Mình là Phước Trung, học sinh lớp 12/4 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Quảng Nam.

Trong kì thi THPTQG vừa qua, mình đạt được 24.5 điểm trong đó có môn Toán được 9. Và chắc hẵn để được điểm số đó thì không đâu khác chính là sức lực của bản thân và những cuốn sách Công Phá đứng sau. 

Mình đến với sách Công Phá là nhờ bạn bè và sau một thời gian cân nhắc thì mình đã tậu quyển Công Phá Toán và Công Phá đề Toán. Hai cuốn sách đã hỗ trợ mình rất nhiều trong học tập, Trước đó, mình khá là sợ môn toán bởi độ sâu về kiến thức của nó, phải nắm chắc mới có thể làm được các dạng cơ bản lẫn nâng cao. Nhưng điều đó đã được gọp lại trong cuốn Công Phá Toán, các dạng toán cùng với những công thức ngoài sách giáo khoa đã giúp mình giải nhanh những bài toán mà thông thường mình phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.

Theo đó là cuốn Công Phá đề, với các 20 dạng đề khác nhau sát với cấu trúc đề minh họa giúp mình dễ hình dung được đề thi sẽ như thế nào. Giải tới đâu thì sẽ có những lời giải chi tiết phía sau nên những bài tưởng chừng phức tạp lại được đơn giản hóa vô cùng. Theo mình thì nên học cuốn Công Phá Toán trước để nắm kiến thức trước rồi hẵn luyện đề, như vậy sẽ đảm bảo được kiến thức cơ bản cho bản thân. Học tập cùng Công Phá rất tuyệt vì mình còn được đội ngũ Lovebook hỗ trợ tận tình trên cả Facebook và Gmail.

Mỗi tối lại được chị Huyền LB gởi tài liệu và những đề thi thử rất quý giá. Những điều tuy giản đơn vậy nhưng cũng là điều đặc biệt mà mình thấy được ở Công Phá thân thương. Cuối cùng, mình xin cảm ơn Công Phá rất nhiều. Nhờ Công Phá mà mình được điểm cao trong học tập và trong kì thi THPTQG vừa qua. Mình xin chúc thầy cô đội ngũ Lovebook sức khỏe để tiếp tục ra những cuốn sách hay cho các thế hệ học sinh sau. Mình xin hết.

Câu chuyện của Thùy An

Em tên là Thùy An, học sinh lớp chuyên Hóa trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Em rất vui và tự hào vì em đạt được điểm số khá tốt trong kì thi THPT QG 2019 là 27,65 khối ngành D07 và 26,95 khối ngành B00, và nhờ đó, em tự tin mình cầm chắc trong tay tấm vé vào trường đại học mơ ước. 

Em biết đến sách Công Phá khá muộn, vào đầu học kỳ 2 năm 12. Nhưng em cũng kịp thêm vào tủ sách của mình những quyển Công phá Toán, Anh, Sinh. Nhưng làm em tâm đắc nhất có lẽ là Công phá Anh 1 và 2. Sách biên soạn rất kĩ càng, giải thích ngữ pháp khá rõ ràng và đặc biệt là có nhiều từ vựng, thành ngữ thông dụng và khá hay.

Thú thật là ngày trước em hay bị 'dính bẫy' ngữ pháp, nhưng sau khi đọc qua Công phá Anh 1, em khá là tự tin vào ngữ pháp của mình, và vừa rồi đi thi em không sai câu ngữ pháp nào cả! Những quyển Công phá Toán và Sinh dùng trong năm 12, nhưng em nghĩ những cuốn Công phá Anh ( đặc biệt là Công phá Anh 1) sẽ theo em suốt chặng đường học vấn của mình. Bởi ngữ pháp và từ vựng luôn cần được ôn lại và mở rộng, và Lovebook đã xây dựng nên một hệ thống giúp ôn tập và trau dồi kiến thức rất chặt chẽ. 

Và bất cứ khi nào cần, em cũng có thể xem lại những gì mình đã quên bằng cách đọc Công phá. Đồng thời, em thực sự ấn tượng với những lời chúc và động viên của tác giả từ trang đầu tiên của sách.

Lời cuối, em xin chân thành cảm ơn Lovebook đã góp phần to lớn trong việc tạo nên thành công bước đầu của em ngày hôm nay. Em hy vọng Lovebook sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.
From Thùy An with love <3

Câu chuyện của Khang

Xin chào mọi người, mình tên là Dương Văn Khang là học sinh lớp 12A6 trường THPT Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang. Kì thi THPTQG vừa rồi nhờ sự tiếp sức của bộ sách Công Phá mà mình đã đạt được số điểm là 27.05 ( đã cộng vùng 0.75 ).
Mình đã tận dụng triệt để quyển Công phá Toán và Công phá Anh 1-2-3 . Đây hoàn toàn là một nguồn tri thức bổ ích và đầy đủ nhất cho mình cũng như các sĩ tử để chinh phục điểm cao trong kì thi quan trọng này.
Thật ra, sách rất hữu ích. Mọi nội dung, kiến thức đều được chuẩn bị rất bài bản, rõ ràng và đầy đủ. Các cách giải, bài tập đều được xếp từ dễ đến khó, phạm vi lại vừa đủ bao quát toàn bộ tri thức cần có của kì thi yêu cầu. Đặc biệt phần vận dụng cao (VDC), nếu đã ôn tập kĩ lưỡng quyển sách thì nó k còn là VDC nữa mà lại trở nên rất quen thuộc. Phần hệ thống kiến thức đã cung cấp rất chi tiết và dễ hiểu nên các bạn cứ yên tâm nhé.
Về kinh nghiệm mình có khi học với sách này, vì các dạng bài tập đều có hướng dẫn cụ thể và bài tập đính kèm, nên mình chỉ cần chăm chỉ xem bài giải, bên cạnh đó giải các bài tập ấy thì đã có thể nắm được hầu hết các bước và tiếp thu được toàn bộ những tư duy ở đó rồi. Sau mỗi chuyên đề thì mình làm bài tập tổng ôn ở cuối mỗi topic mà sách đưa ra. À sách có một thứ rất hay nữa đó là MẸO. Các bạn hoàn toàn có thể dựa vào đó mà giải những vài khó chỉ trong chớp mắt. Hii.
Trước đây, thành tích học tập của mình là tạm ổn, nhưng nhờ bộ sách mà mình đã rất tự tin để chinh phục kì thi THPTQG " khó tính " với những câu hỏi hóc búa mà đề đưa ra. Với thành tích Tiếng Anh 9, Toán 8.8.. thì rõ ràng là không ngoa khi mình nói về sách như vậy.
Sách là cả một kho tàn kiến thức rất hay ho và bổ ích, các bạn hãy tìm đọc nhé.
Theo mình, sách Công Phá khác với những sách khác ở chổ nó có các MẸO để giúp ghi nhớ lâu hơn, dễ dàng hơn và đặc biệt nhanh hơn, đáp ứng đúng tiêu chí của kì thi và mong mỏi của sĩ tử. Bên cạnh còn có 1 hệ thống kiến thức bày trí rất logic, bài giải chi tiết, phân tích lỗi hay sai của học sinh... nói chung là The best .
Em chân thành cảm ơn nhà sách đã xuất bản một bộ sách rất tuyệt vời như vậy, đồng thời vô cùng biết ơn đến tâm huyết mà các giáo viên đã đặt ra để hoàn thiện bộ sách này, đó là những điều vô cùng quý giá và đáng trân trọng.

Câu chuyện của Quỳnh

Em tên là Trịnh Như Quỳnh, là học sinh lớp 12 chuyên Anh của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong đợt thi THPT Quốc Gia vừa qua, em đã đạt được tổng số điểm 3 môn khối D00 là 26,55 với Toán 9,2 ; Anh 9,6 ; Văn 7,75.

Thực sự mà nói rằng, trước khi biết đến sách Công Phá, em học khá yếu về môn Toán, vì vậy nên em đã tìm học hết những thầy cô giáo dạy toán có tiếng trong vùng nhưng cũng không khá lên mấy. Trong một lần tình cờ dạo page “Nhà sách giáo dục Lovebook”, em vô tình thấy quyển sách “Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Toán” và sau khi tìm hiểu những bạn đã mua sách, nhận được rất nhiều feedback tốt nên em rất yên tâm và quyết định đặt mua.
 
Lúc sách về đến tay em, em thực sự rất ngạc nhiên khi thấy sản phẩm được đóng gói kĩ càng, sách không hề bị rách hay mất trang, giấy thuộc loại tốt, mực in rõ ràng, cách bố trí đẹp và dễ đọc. Đặc biệt hơn thế nữa, chất lượng đề cực kì tốt, phân loại câu hỏi từ dễ đến khó, lời giải chi tiết rõ ràng. Có nhiều lần ôn thi mệt mỏi, thực sự muốn từ bỏ thì ở trang cuối của quyển sách lại có dòng chữ “Nhất định các em sẽ làm được. Đừng bao giờ nản chí các em nhé!” làm cho tinh thần em lại phấn chấn và tập trung vào học. Nhờ 20 đề thi từ sách, em đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức, cách giải thú vị. 

Chính vì luyện đề bám sát kì thi THPT Quốc gia nên bài thi của mình điểm rất cao, trình bày chi tiết, tỉ mỉ và đánh đúng trọng tâm. Mỗi ngày mình luyện 1 đề, thế là 20 ngày sau xách balo kiến thức đi và làm bài cuối cùng được 9,2. Mừng rơi nước mắt luôn đó ạ.

Từ tận đáy lòng mình, em xin chân thành cảm ơn các anh, các chị cùng thầy cô giáo đã biên tập soạn ra quyển sách hay và bổ ích, cảm ơn nhà sách Lovebook đã in ấn và phát hành quyển sách đạt được chất lượng tốt đến vậy!

Câu chuyện của Trang

Em tên là Nguyễn Minh Hiền Trang, học lớp 12A03 trường THPT Số 1 Tư Nghĩa, em đạt được 25,9đ =25,4+0,5 vùng (môn Toán: 9đ) khối D01 trong kì thi THPTQG vừa qua. Ngày trước, em thực sự học không hề tốt môn toán tẹo nào, điểm số lúc nào cũng lẹt đẹt 5đ, 6đ.

Trong thời gian ôn thi THPTQG, em thực sự khá hoang mang và lo lắng vì mỗi lúc làm đề thi thử toán điểm số cứ thấp quanh quẩn 6đ mà chỉ còn gần 3 tháng là đến kì thi. Nhưng rồi em vô tình tìm mua được cuốn sách Công Phá Đề Thi THPT Quốc gia môn Toán - Tổng ôn và luyện đề. 

Mỗi ngày em đặt ra mục tiêu phải làm được 1 đề thi trong sách trong 90 phút, mỗi câu khó không làm được em thường đánh dấu lại và xem lời giải chi tiết trong sách rồi tự làm lại một lần nữa, những câu sai “ngu” em cũng đánh dấu và tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận.Dần dần, điểm số của em được cải thiện.

Chỉ trong 20 ngày em đã hoàn thành cuốn sách và sau đó xem lại các dạng bài tập trong sách 1 lần nữa trước kì thi.Cuốn sách Công Phá Đề Thi THPT Quốc gia môn Toán - Tổng ôn và luyện đề thực sự rất bổ ích, nhờ đó mà em đã đạt được 9đ môn Toán trong kì thi THPTQG vừa qua, nó vượt xa mong đợi của em.
Nhờ cuốn sách, mà em không sai “ngu” một câu nào cả và trúng vài dạng câu hỏi khó trong đề. Điểm khác biệt giữa cuốn sách và các cuốn sách khác chính là lời giải được trình bày rất chi tiết và dễ hiểu,các câu hỏi hay; mới lạ; phong phú, bên cạnh đó khi mua sách còn được nhà sách gửi tặng đề thi thử của các trường THPT trên cả nước qua gmail và luôn gửi lời hỏi thăm tình hình học tập. Đặc biệt hơn còn có cả group học tập trên Facebook, hỏi đáp những vấn đề thắc mắc trong sách. Đây thực sự là cuốn sách hoàn hảo dành cho các sĩ tử muốn đạt điểm cao môn Toán trong kì thi THPTQG. Em thực sự rất biết ơn nhà sách LOVEBOOK đã tạo điều kiện cho chúng em, giúp đỡ chúng em đạt được ước mơ của mình.
Em mong là Nhà sách sẽ tiếp tục cho ra đời những cuốn sách bổ ích cho các thế hệ tiếp theo, mãi là người bạn đồng hành trên con đường đi đến ước mơ của các học sinh.
THANK YOU FOR ALL! 

Câu chuyện của Hạnh

Mình tên là Đặng Thị Hạnh, học sinh lớp 12A1 trường THPT Văn Lâm. Đầu năm học kì 1, mình rất sợ môn Toán , nghe anh chị khoá trên chia sẻ rằng: phần hàm số rất dễ lấy điểm và nó chiếm khá nhiều trong đề thi Đại Học , nhưng mình lại thấy rất khó hiểu phần này. Và mỗi khi bắt tay vào làm bài, mình rất lúng túng và không biết hướng giải như nào . Vì không đi học thêm bên ngoài nên quá trình học và tiếp thu kiến thức của mình rất khó và kĩ năng không nhạy bằng các bạn cùng lớp. 
Nỗi lo sợ môn Toán của mình ngày càng trầm trọng. Mình có tâm sự quá trình học của mình với một anh khoá trên mà mình quen biết qua Facebook. Anh ấy giới thiệu qua cuốn Công Phá Toán 3 và cũng có chụp cho mình xem một vài trang sách , lúc ấy mình cũng thấy khá ưng và quyết định đặt mua sách trên Tiki. Giá sách lúc ấy được giảm. Có thể nói là rẻ nhưng bất ngờ đối với mình nhất là chất lượng của sách.
 
Từ giấy viết rồi đến cách trình bày trang sách. Phần mình thấy ưng nhất đó là study tip được bố trí bên trái sách. Đó là phần tóm gọn kiến thức và những lưu ý quan trọng mà mình cần nhớ. Vì mình không học thêm bên ngoài nên có rất nhiều thời gian để học cuốn sách này . Sách viết rất chi tiết và phân rõ từng dạng bài tập kèm theo phương pháp và ví dụ. Mình học thấy khá thích thú và tiếp thu kiến thức rất dễ dàng.
Qua quá trình học , mình không thấy lo sợ môn toán và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình và điểm số đạt được trong quá trình học năm lớp 12. Mình thực sự rất vui và cảm thấy may mắn khi được sở hữu cuốn sách này.
Học sách phần nào khó hiểu , mình có thể hỏi các anh chị trên facebook qua group gia đình Ngọc Huyền LB. Mình học được nhiều hơn , biết nhiều phương pháp giải nữa. Giải của sách cũng rất hay . Có chỉ ra lỗi sai và cách giải tự luận , bấm máy tính cho người học dễ hiểu và dễ tiếp nhận cũng như ghi nhớ .

Cảm ơn chị Ngọc Huyền LB , cảm ơn nhà sách LoveBook đã viết và xuất bản cuốn sách này . Thực sự cuốn sách này rất hay và đáng mua cho những ai chưa tìm ra cách học và tiếp nhận kiến thức như mình . 

Câu chuyện của Bảo

Em tên là Nguyễn Hồng Bảo học sinh lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thành phố Mỹ Tho Tiền Giang. Kì thi vừa qua em đạt được 25.6 điểm ở khối B với các môn:

Toán 8.6
Hóa 8.35
Sinh 8.75

Em được điểm cao như vậy cũng có 1 phần nhờ học qua cuốn Công Phá Toán 3 của nhà sách Lovebook. Cuốn sách này rất hay khi chỉ ra cho em những mẹo bấm máy nhanh, những thủ thuật qua các công thức ngắn gọn mà không cần phải qua các bước dài đỡ tốn thời gian không cần thiết khi thi.

Sách bố trí theo cột để tiết kiệm diện tích của sách và được rèn nhiều bài tập hơn. Trước khi thi em học cũng rất tốt và được chứng minh qua các kì thi thử do trường tổ chức nhưng khi thi thật thì cũng rất hồi hộp nhưng mọi thứ cũng đã qua. Trước khi thi em cũng dành thời gian đọc qua những công thức mà sách Công phá có liệt kê qua nên nhờ nó em vượt qua dễ dàng những câu ở mức 8+.

Về cuốn sách Công phá đây là cuốn sách cực kì hữu ích cho những học sinh đang ôn thi thptqg vì sách đọc rất dễ hiểu trình bày bố cục hợp lí nhất có phần tips giúp em nhận ra chỗ nào chưa hiểu. Sách có đặc điểm đặc biệt hơn những cuốn sách khác vì có kiến thức casio điều mà những cuốn sách khác ít có hoặc chỉ qua loa và thêm được nhiều bài tập nhờ phần chia cột. Tóm lại đây là cuốn sách rất là tuyệt vời em sẽ giới thiệu sách cho những em học sinh đang chuẩn bị thi thptqg giúp các em có kết quả cao trong kì thi.

Và em chân thành cảm ơn tác giả Ngọc Huyền LB và nhà sách Lovebook!

Câu chuyện của Chiến

Em chào các cô thầy và anh chị ở Nhà sách Lovebook.
Em tên Lê Quang Chiến, học lớp 12A2, trường THPT số 2 An Nhơn
Em vừa tham gia kì thi THPTQG và đạt được số điểm 23,35, trong đó môn toán đạt 8,6 là môn em đã sử dụng sách công phá. Đó là cuốn Công phá toán 3 của tác giả Ngọc Huyền Lovebook.
Cuốn sách thật sự rất tuyệt vời. Em thường dùng cuốn sách này để tự học trước bài mới trên lớp và ôn lại sau giờ học, làm nhuyễn những bài kiểm tra trong sách để nắm chắc kiến thức được cung cấp trước đó. 

Trước khi học cuốn sách, môn toán là môn mà em còn hổng kiến thức nhiều. Em lo lắng vì thấy toán 12 có nhiều kiến thức mới như nguyên hàm, tích phân, số phức. Nhưng từ khi có cuốn sách em tự tin hơn và nắm chắc được kiến thức, có cảm hứng và rất thích học toán.
Qua quá trình học và rèn luyện cùng cuốn sách, em thấy kiến thức cung cấp trong sách cung cấp hoàn toàn đầy đủ và có chiều sâu, cách trình bày khá mới mẻ nhưng lại rất hợp lý tiện lợi. Em có thể dễ dàng tìm được số trang của lời giải bài mà em muốn. Sách có những chú ý giúp em hiểu thêm sâu và tránh những điểm sai. Ngoài ra sách còn hướng dẫn cho học sinh cách giải nhanh bằng máy tính rất hay, phù hợp với kiểu bài thi trắch nghiệm như hiện nay. Cách viết sách rất đơn giản, gần gũi như sách giáo khoa nhưng lại rất lôi cuốn, đọc thích chứ không có cảm giác chán. Giấy in có chất lượng rất tốt, sờ thích và tốt cho mắt. Đồng thời em thấy lovebook chăm sóc khách hàng rất tốt, thương xuyên gửi mail chỉ dẫn cho em phương pháp học tốt và tặng em những tài liệu bổ ích. 

Qua bài viết, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến tác giả Ngọc Huyền và nhà sách Lovebook đã ra đời những cuốn sách thật sự bổ ích và cần thiết cho học sinh Việt Nam. Em chúc tác giả và các thành viên nhà sách có nhiều sức khoẻ và ngày càng thành công hơn nữa. Mong nhà sách có ngày càng nhiều những cuốn sách chất lượng như vậy và hơn nữa và mong các bạn học sinh việt nam có thể biết và tiếp cận với những cuốn sách bổ ích ở đây. Thân chào

Câu chuyện của Sang

Em tên là Lê Thanh Sang, học sinh lớp 12A1 của trường THPT Đại Ngãi (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Em đã học cuốn sách Công Phá đề thi THPT Quốc gia Toán, và nhờ cuốn sách tuyệt vời này em đã đạt được điểm 9 môn Toán trong kì thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua. Kinh nghiệm học sách Công Phá đề thi THPT Quốc gia Toán và cả những cuốn sách khác của em đó chính là phải yêu thích, phải hào hứng với cuốn sách đó. Đây chính là điều giúp em học đến những trang cuối cùng của sách. Trước đây khi chưa tìm thấy cuốn sách Công Phá đề thi THPT Quốc gia Toán này, em cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc hệ thống lại kiến thức đã học, trong việc lựa chọn đề để luyện vì thế em luyện đề mãi mà không cải thiện được gì. Em vô cùng nản chí. Sau đó em có tâm sự với cô dạy Toán của mình, cô hứa sẽ giúp em. Và cô đã mua cho em cuốn sách Công Phá đề thi THPT Quốc gia Toán này. Đọc những trang đầu, em thấy vui vô cùng vì cuốn sách có thể giúp em giải quyết vấn đề của mình và giúp em nhiều hơn thế nữa. Nhờ vậy em thấy mình có động lực trở lại, càng học càng hào hứng hơn. Từ đó, không chỉ nắm chắc các dạng cơ bản mà em còn làm được cả những câu khó- điều mà trước đây em chưa nghĩ là mình sẽ không làm được. Càng luyện càng tự tin, cuốn sách giúp em vững buớc để bước vào kì thi THPT Quốc gia.

Công Phá đề thi THPT Quốc gia Toán thực sự là một cuốn sách tuyệt vời, nếu không có nó thì chắc chắn em không thể đạt được điểm số như thế này. Với 20 đề cùng lời giải chi tiết, kèm theo đó là các "Study Tip, Memorize, For Riview" và Bài tập bổ sung để giúp hệ thống lại kiến thức, làm quen tay những dạng toán mới-hay-lạ, tránh những bẫy dễ mắc phải trong đề, rèn luyện tư duy rất tốt. Điểm mà em thích nhất ở cuốn sách này đó là các đề đều bám sát và phát triển từ đề minh hoạ của Bộ Giáo Dục, giúp em không học mơ hồ, học tràn lan từ đó có thể dành thời gian cho những môn học khác. Cuốn sách Công Phá đề thi THPT Quốc gia Toán này có nhiều điểm khác biệt với những cuốn sách luyện đề khác mà em biết. Thứ nhất đó là em có thể vừa luyện đề vừa tổng ôn kiến thức. Thứ hai là ôn tập trung, ôn bám sát với đề minh hoạ. Thứ ba là cách trình bày rất thu hút, bắt mắt nên không gây nhàm chán. Trên đây là câu chuyện và những suy nghĩ của em khi học cuốn sách Công Phá đề thi THPT Quốc gia Toán của Lovebook.

Cảm ơn nhà sách đã tạo ra những cuốn sách tuyệt vời như thế này để giúp học sinh có thể thành công hơn trong kì thi THPT Quốc gia. Điều em thấy tiếc nhất đó chính là em chưa được đọc hết tất cả những cuốn sách Công Phá của Lovebook. Các em khoá dưới thân mến, nếu các em có gặp khó khăn gì trong việc học hoặc muốn cải thiện thành tích của mình, hãy lựa chọn những cuốn sách tuyệt vời của Lovebook, đây sẽ là chìa khóa để đem đến thành công cho các em!

Câu chuyện của Trung

Xin chào mọi người. Mình là Phước Trung, học sinh lớp 12/4 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Quảng Nam.

Trong kì thi THPTQG vừa qua, mình đạt được 24.5 điểm trong đó có môn Toán được 9. Và chắc hẵn để được điểm số đó thì không đâu khác chính là sức lực của bản thân và những cuốn sách Công Phá đứng sau. 

Mình đến với sách Công Phá là nhờ bạn bè và sau một thời gian cân nhắc thì mình đã tậu quyển Công Phá Toán và Công Phá đề Toán. Hai cuốn sách đã hỗ trợ mình rất nhiều trong học tập, Trước đó, mình khá là sợ môn toán bởi độ sâu về kiến thức của nó, phải nắm chắc mới có thể làm được các dạng cơ bản lẫn nâng cao. Nhưng điều đó đã được gọp lại trong cuốn Công Phá Toán, các dạng toán cùng với những công thức ngoài sách giáo khoa đã giúp mình giải nhanh những bài toán mà thông thường mình phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.

Theo đó là cuốn Công Phá đề, với các 20 dạng đề khác nhau sát với cấu trúc đề minh họa giúp mình dễ hình dung được đề thi sẽ như thế nào. Giải tới đâu thì sẽ có những lời giải chi tiết phía sau nên những bài tưởng chừng phức tạp lại được đơn giản hóa vô cùng. Theo mình thì nên học cuốn Công Phá Toán trước để nắm kiến thức trước rồi hẵn luyện đề, như vậy sẽ đảm bảo được kiến thức cơ bản cho bản thân. Học tập cùng Công Phá rất tuyệt vì mình còn được đội ngũ Lovebook hỗ trợ tận tình trên cả Facebook và Gmail.

Mỗi tối lại được chị Huyền LB gởi tài liệu và những đề thi thử rất quý giá. Những điều tuy giản đơn vậy nhưng cũng là điều đặc biệt mà mình thấy được ở Công Phá thân thương. Cuối cùng, mình xin cảm ơn Công Phá rất nhiều. Nhờ Công Phá mà mình được điểm cao trong học tập và trong kì thi THPTQG vừa qua. Mình xin chúc thầy cô đội ngũ Lovebook sức khỏe để tiếp tục ra những cuốn sách hay cho các thế hệ học sinh sau. Mình xin hết.

Câu chuyện của Trung

Xin chào mọi người. Mình là Phước Trung, học sinh lớp 12/4 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Quảng Nam.

Trong kì thi THPTQG vừa qua, mình đạt được 24.5 điểm trong đó có môn Toán được 9. Và chắc hẵn để được điểm số đó thì không đâu khác chính là sức lực của bản thân và những cuốn sách Công Phá đứng sau. 

Mình đến với sách Công Phá là nhờ bạn bè và sau một thời gian cân nhắc thì mình đã tậu quyển Công Phá Toán và Công Phá đề Toán. Hai cuốn sách đã hỗ trợ mình rất nhiều trong học tập, Trước đó, mình khá là sợ môn toán bởi độ sâu về kiến thức của nó, phải nắm chắc mới có thể làm được các dạng cơ bản lẫn nâng cao. Nhưng điều đó đã được gọp lại trong cuốn Công Phá Toán, các dạng toán cùng với những công thức ngoài sách giáo khoa đã giúp mình giải nhanh những bài toán mà thông thường mình phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.

Theo đó là cuốn Công Phá đề, với các 20 dạng đề khác nhau sát với cấu trúc đề minh họa giúp mình dễ hình dung được đề thi sẽ như thế nào. Giải tới đâu thì sẽ có những lời giải chi tiết phía sau nên những bài tưởng chừng phức tạp lại được đơn giản hóa vô cùng. Theo mình thì nên học cuốn Công Phá Toán trước để nắm kiến thức trước rồi hẵn luyện đề, như vậy sẽ đảm bảo được kiến thức cơ bản cho bản thân. Học tập cùng Công Phá rất tuyệt vì mình còn được đội ngũ Lovebook hỗ trợ tận tình trên cả Facebook và Gmail.

Mỗi tối lại được chị Huyền LB gởi tài liệu và những đề thi thử rất quý giá. Những điều tuy giản đơn vậy nhưng cũng là điều đặc biệt mà mình thấy được ở Công Phá thân thương. Cuối cùng, mình xin cảm ơn Công Phá rất nhiều. Nhờ Công Phá mà mình được điểm cao trong học tập và trong kì thi THPTQG vừa qua. Mình xin chúc thầy cô đội ngũ Lovebook sức khỏe để tiếp tục ra những cuốn sách hay cho các thế hệ học sinh sau. Mình xin hết.

Câu chuyện của Thương

"Tất cả những gì bạn cần làm là tin tưởng đầu tư cho các ấn phẩm của Lovebook. "
Gửi nhà sách Lovebook, em tên là Bùi Võ Song Thương, đã học cấp 3 tại trường THPT số 1 Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Em vừa hoàn thành kì thi THPT Quốc gia với tổng điểm 26.75 (chưa cộng 0.5 điểm vùng) tổ hợp D07 gồm 3 môn: Toán: 9.0; Hóa: 8.75 và Tiếng Anh: 9.0. Em biết tới nhà sách Lovebook qua sự giới thiệu của các anh chị tiền bối cùng trường và trước đó em rất ít hoặc gần như không tiếp xúc với các loại sách hỗ trợ/ tham khảo ngoài kiến thức trong sách giáo khoa. Em thực sự rất ấn tượng khi lần đầu cầm trên tay cuốn Công phá Toán 3 phiên bản 2019 - 2020. Bìa sách được thiết kế hấp dẫn (em được biết bìa được vẽ tay), dày dặn và bên trong còn kèm theo cả lời chúc và chữ kí của chị Ngọc Huyền LB. Phần mở đầu có những lưu ý sử dụng chi tiết, từng trang sách được trình bày hợp lí, phông chữ màu xanh nước biển rất dịu mắt khi đọc, và chỉ mới xét về cái nhìn chung thì sách đã quá ăn điểm trong mắt độc giả. Nội dung của Công phá Toán 3 được chia ra theo chủ đề các bài học của Toán 12 THPT, với từng chủ đề tác giả sẽ phân bố lý thuyết trước và sau đó là các dạng bài tập ví dụ được giải chi tiết, sau mỗi chuyên đề sẽ có đủ dạng bài tập trắc nghiệm để độc giả rèn luyện và tương tự sau mỗi chủ đề là các bài kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp. Và đặc biệt mỗi dạng bài tập chuyên đề đưa ra luôn có nhiều hơn một cách giải để học sinh lựa chọn hướng giải quyết bài tập đó một cách phù hợp nhất với mình, bên cạnh đó, trong các cách giải luôn tích hợp cách dùng máy tính bỏ túi cặn kẽ (kèm theo hình ảnh cho từng bước) để học sinh chuẩn bị tốt nhất kĩ năng giải đề THPTQG (nhanh - gọn - chính xác). Quá hài lòng với Công phá Toán 3, em đã tự tin tiếp tục đầu tư cho mình cuốn Công phá Anh 3 và sau này là 2 cuốn Công phá đề thi THPTQG 2019 Hóa và Toán. Điều cần thiết nhất khi học Tiếng Anh là gì, vâng đó chính là TỪ VỰNG, và Công phá Anh 3 đã hỗ trợ cho điều này, với một kho từ vựng được chia theo chuyên đề để vận dụng vào các bài đọc hiểu và điền từ trong đề thi THPTQG. Trong giai đoạn luyện đề trước thi, thật sự các bạn không thể nào bỏ qua bộ sách Công phá đề thi THPT các môn của Lovebook. Em may mắn sở hữu Công phá đề Hóa (35 đề) và Toán (21 đề) làm hành trang ôn thi hoàn hảo. Công phá đề không đơn thuần giải các đề được bản quyền hóa của đội ngũ Nhà sách, mà hơn nữa là giải một cách CHI TIẾT bằng NHIỀU CÁCH và kèm theo cách dùng máy tính bỏ túi, sau mỗi dạng bài trong đề còn có cả các lưu ý (study tips) để ôn lại kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả và các công thức tính nhanh. Tin tưởng đầu tư cho các ấn phẩm của Lovebook, độc giả nhận được gì? Khác với các nhà sách khác, Lovebook không chỉ cung cấp các ấn phẩm với dung lượng kiến thức chất lượng, mà còn có cả dịch vụ chăm sóc độc giả một cách tận tình. Sau khi khai báo sách chính hãng (bằng mã an ninh sau sách), độc giả sẽ nhận được tài liệu kèm theo mỗi quyển sách hằng ngày qua gmail, messenger đã đăng kí và qua các nhóm kín hỏi đáp theo từng môn trên facebook. Đặc biệt trong quá trình giải đề, Lovebook sẽ gửi kèm quá mail và messenger đã đăng kí các đề thi được đội ngũ nhà sách giải chi tiết từ các sở và trường chuyên ngoài các đề trong Công phá Đề. Và một điều chắc chắn mà em và các độc giả khác nhận được từ nhà sách, là kết quả như ý cho kì thi THPTQG vừa qua. Chính vì vậy, em muốn dành lời tri ân chân thành nhất tới các ấn phẩm của Nhà sách lovebook, đến đội ngũ hỗ trợ chuyên môn và dịch vụ, đã giúp cho những người đọc như em hoàn thiện kiến thức cấp 3 và đạt được kết quả hài lòng để vào được đại học với ngành học mơ ước. Mong rằng nhà sách sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều ấn phẩm sách tuyệt vời và dịch vụ chu đáo như vậy để hỗ trợ việc học của các các em khóa sau. Mong các em khóa sau sẽ tin tưởng và đồng hành cùng Lovebook để vượt qua kì thi THPT tốt nhất có thể. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Nhà sách Lovebook.

Câu chuyện của An

Em tên là Thùy An, học sinh lớp chuyên Hóa trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Em rất vui và tự hào vì em đạt được điểm số khá tốt trong kì thi THPT QG là 27,65 khối ngành D07 và 26,95 khối ngành B00, và nhờ đó, em tự tin mình cầm chắc trong tay tấm vé vào trường đại học mơ ước.
Em biết đến sách Công Phá khá muộn, vào đầu học kỳ 2 năm 12. Nhưng em cũng kịp thêm vào tủ sách của mình những quyển Công phá Toán, Anh, Sinh. Nhưng làm em tâm đắc nhất có lẽ là Công phá Anh 1 và 2. Sách biên soạn rất kĩ càng, giải thích ngữ pháp khá rõ ràng và đặc biệt là có nhiều từ vựng, thành ngữ thông dụng và khá hay. Thú thật là ngày trước em hay bị 'dính bẫy' ngữ pháp, nhưng sau khi đọc qua Công phá Anh 1, em khá là tự tin vào ngữ pháp của mình, và vừa rồi đi thi em không sai câu ngữ pháp nào cả! Những quyển Công phá Toán và Sinh dùng trong năm 12, nhưng em nghĩ những cuốn Công phá Anh ( đặc biệt là Công phá Anh 1) sẽ theo em suốt chặng đường học vấn của mình. Bởi ngữ pháp và từ vựng luôn cần được ôn lại và mở rộng, và Lovebook đã xây dựng nên một hệ thống giúp ôn tập và trau dồi kiến thức rất chặt chẽ. Và bất cứ khi nào cần, em cũng có thể xem lại những gì mình đã quên bằng cách đọc Công phá. Đồng thời, em thực sự ấn tượng với những lời chúc và động viên của tác giả từ trang đầu tiên của sách.
Lời cuối, em xin chân thành cảm ơn Lovebook đã góp phần to lớn trong việc tạo nên thành công bước đầu của em ngày hôm nay. Em hy vọng Lovebook sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.
From Thùy An with love <3

Câu chuyện của Thương

"Tất cả những gì bạn cần làm là tin tưởng đầu tư cho các ấn phẩm của Lovebook. "
Gửi nhà sách Lovebook, em tên là Bùi Võ Song Thương, đã học cấp 3 tại trường THPT số 1 Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Em vừa hoàn thành kì thi THPT Quốc gia với tổng điểm 26.75 (chưa cộng 0.5 điểm vùng) tổ hợp D07 gồm 3 môn: Toán: 9.0; Hóa: 8.75 và Tiếng Anh: 9.0. Em biết tới nhà sách Lovebook qua sự giới thiệu của các anh chị tiền bối cùng trường và trước đó em rất ít hoặc gần như không tiếp xúc với các loại sách hỗ trợ/ tham khảo ngoài kiến thức trong sách giáo khoa. Em thực sự rất ấn tượng khi lần đầu cầm trên tay cuốn Công phá Toán 3 phiên bản 2019 - 2020. Bìa sách được thiết kế hấp dẫn (em được biết bìa được vẽ tay), dày dặn và bên trong còn kèm theo cả lời chúc và chữ kí của chị Ngọc Huyền LB. Phần mở đầu có những lưu ý sử dụng chi tiết, từng trang sách được trình bày hợp lí, phông chữ màu xanh nước biển rất dịu mắt khi đọc, và chỉ mới xét về cái nhìn chung thì sách đã quá ăn điểm trong mắt độc giả. Nội dung của Công phá Toán 3 được chia ra theo chủ đề các bài học của Toán 12 THPT, với từng chủ đề tác giả sẽ phân bố lý thuyết trước và sau đó là các dạng bài tập ví dụ được giải chi tiết, sau mỗi chuyên đề sẽ có đủ dạng bài tập trắc nghiệm để độc giả rèn luyện và tương tự sau mỗi chủ đề là các bài kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp. Và đặc biệt mỗi dạng bài tập chuyên đề đưa ra luôn có nhiều hơn một cách giải để học sinh lựa chọn hướng giải quyết bài tập đó một cách phù hợp nhất với mình, bên cạnh đó, trong các cách giải luôn tích hợp cách dùng máy tính bỏ túi cặn kẽ (kèm theo hình ảnh cho từng bước) để học sinh chuẩn bị tốt nhất kĩ năng giải đề THPTQG (nhanh - gọn - chính xác). Quá hài lòng với Công phá Toán 3, em đã tự tin tiếp tục đầu tư cho mình cuốn Công phá Anh 3 và sau này là 2 cuốn Công phá đề thi THPTQG Hóa và Toán. Điều cần thiết nhất khi học Tiếng Anh là gì, vâng đó chính là TỪ VỰNG, và Công phá Anh 3 đã hỗ trợ cho điều này, với một kho từ vựng được chia theo chuyên đề để vận dụng vào các bài đọc hiểu và điền từ trong đề thi THPTQG. Trong giai đoạn luyện đề trước thi, thật sự các bạn không thể nào bỏ qua bộ sách Công phá đề thi THPT các môn của Lovebook. Em may mắn sở hữu Công phá đề Hóa (35 đề) và Toán (21 đề) làm hành trang ôn thi hoàn hảo. Công phá đề không đơn thuần giải các đề được bản quyền hóa của đội ngũ Nhà sách, mà hơn nữa là giải một cách CHI TIẾT bằng NHIỀU CÁCH và kèm theo cách dùng máy tính bỏ túi, sau mỗi dạng bài trong đề còn có cả các lưu ý (study tips) để ôn lại kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả và các công thức tính nhanh. Tin tưởng đầu tư cho các ấn phẩm của Lovebook, độc giả nhận được gì? Khác với các nhà sách khác, Lovebook không chỉ cung cấp các ấn phẩm với dung lượng kiến thức chất lượng, mà còn có cả dịch vụ chăm sóc độc giả một cách tận tình. Sau khi khai báo sách chính hãng (bằng mã an ninh sau sách), độc giả sẽ nhận được tài liệu kèm theo mỗi quyển sách hằng ngày qua gmail, messenger đã đăng kí và qua các nhóm kín hỏi đáp theo từng môn trên facebook. Đặc biệt trong quá trình giải đề, Lovebook sẽ gửi kèm quá mail và messenger đã đăng kí các đề thi được đội ngũ nhà sách giải chi tiết từ các sở và trường chuyên ngoài các đề trong Công phá Đề. Và một điều chắc chắn mà em và các độc giả khác nhận được từ nhà sách, là kết quả như ý cho kì thi THPTQG vừa qua. Chính vì vậy, em muốn dành lời tri ân chân thành nhất tới các ấn phẩm của Nhà sách lovebook, đến đội ngũ hỗ trợ chuyên môn và dịch vụ, đã giúp cho những người đọc như em hoàn thiện kiến thức cấp 3 và đạt được kết quả hài lòng để vào được đại học với ngành học mơ ước. Mong rằng nhà sách sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều ấn phẩm sách tuyệt vời và dịch vụ chu đáo như vậy để hỗ trợ việc học của các các em khóa sau. Mong các em khóa sau sẽ tin tưởng và đồng hành cùng Lovebook để vượt qua kì thi THPT tốt nhất có thể. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Nhà sách Lovebook.

Câu chuyện của Phương

"Có thể nói, bất kì quyển sách Lovebook nào cũng đều rất hay, bổ ích, chi tiết đầy đủ kiến thức trong chương trình học và đặc biệt là sách trình bày rất đẹp, bắt mắt khiến em có hứng thú trong học tập. Chưa có sách nào trình bày đẹp, dễ hiểu, dễ nhớ như Lovebook. Và điều đặc biệt mà không phải sách nào cũng có chính là sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị tác giả Lovebook trên group học tập. "
Đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới nhóm tác giả Lovebook vì đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để viết những cuốn sách hay, bổ ích, giúp em và các bạn trong quá trình học. Em tên là Uyên Phương đến từ Cần Thơ. Em là độc giả trung thành của Lovebook trong suốt 3 năm THPT và em đã mua gần như trọn bộ sách của Lovebook từ sách chuyên đề đến sách luyện đề để thi THPT. Trong kì thi em đã đạt được 25 điểm khối D01 với 9 điểm văn và 8 điểm môn anh và toán. Để đạt được kết quả đó, em đã học theo các sách của Lovebook và luyện đề trong cuốn đề 2019. Có thể nói, bất kì quyển sách Lovebook nào cũng đều rất hay, bổ ích, chi tiết đầy đủ kiến thức trong chương trình học và đặc biệt là sách trình bày rất đẹp, bắt mắt khiến em có hứng thú trong học tập. Chưa có sách nào trình bày đẹp, dễ hiểu, dễ nhớ như Lovebook. Và điều đặc biệt mà không phải sách nào cũng có chính là sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị tác giả Lovebook trên group học tập. Đặc biệt em thích nhất là chị Ngọc Huyền hỗ trợ, giúp em trong môn toán. Em cảm ơn chị nhiều nhiều lắm. Không có chị và sách Lovebook thì không biết môn toán của em sẽ ra sao nữa. Sách Lovebook hay lắm, hãy mua để học nhé các bạn rồi hãy cảm nhận những gì mình nói ở trên là hoàn toàn đúng. Rất mong nhà sách Lovebook luôn phát triển, thành công và sẽ cho ra nhiều quyển sách có giá trị. Cảm ơn nhóm tác giả Lovebook. Cảm ơn vì đã đã là người bạn đồng hành cùng em suốt 3 năm học cấp 3.
 Lovebook, Love Lovebook .

Câu chuyện của Linh

Xin chào thầy cô và các anh chị của nhà sách Lovebook ,em tên là Nguyễn Phương Linh, là học sinh lớp 12A6 , trường THPT Hàn Thuyên . Trong kì thi THPT vừa qua em đạt 23.95 điểm (cộng cả điểm vùng là 24.2) Em được biết đến nhà sách Lovebook từ hè năm lớp 10 , sau khi được các anh chị khóa trước highly recommend thì đến năm lớp 12 em quyết định ngoài giờ học trên lớp em sẽ chỉ học onl và học